16:14
Comentarii Adauga Comentariu

Cea mai dură lovitură pentru Liviu Dragea. Adevăratul motiv pentru care nu a fost eliberat: ura și răzbunarea bolșevică a Rețelei ProgresisteCea mai dură lovitură pentru Liviu Dragea. Adevăratul motiv pentru care nu a fost eliberat Cea mai dură lovitură pentru Liviu Dragea. Adevăratul motiv pentru care nu a fost eliberat 28 aprilie 2021, 19:00 de Radu Andone Liviu Dragnea a ratat încă o dată șansa de a ieși din spatele gratiilor. Magistrații Judecătoriei Sectorului 5, care au decis marți să nu îl elibereze condiționat pe fostul mare lider al PSD, au explicat care a fost rațiunea pentru care au luat această decizie. În motivarea sentinței se spune negru pe alb ce nu a reușit Dragnea să facă. S-a aflat de ce nu a fost eliberat Liviu Dragnea din spatele gratiilor. Instanța a explicat, în motivarea sentinței, că ”nu și-a format convingerea că acesta a dat dovezi temeinice de îndreptare”. Judecătorii de la Sectorul 5 au arătat că ”scopul pedepsei nu poate fi atins la acest moment prin liberarea petentului”, adăugând că ”raportat la funcţia de exemplaritate a pedepsei, fiecare cetăţean trebuie să fie conştient de consecinţele la care s-ar expune în cazul încălcării legii penale”. ”Eliberarea petentului din pedeapsa, prin simpla împlinire a fracţiei şi în contextul unui comportament civilizat – normal de altfel, ar fi de natură a avea un efect total opus. Evident, o astfel de măsură nu ar fi de natură a avea un efect descurajant, ba din contră, ar dovedi o lipsă de reacţie din partea statului faţă de cei care încalcă normele legale”, mai arată magistrații. Motivarea integrală care i-a distrus speranțele lui Dragnea „Analizând actele şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele: În fapt, persoana condamnată Dragnea Liviu Nicolae se află în executarea unei pedepse de 3 ani şi 6 luni închisoare stabilite prin sentinţa penală nr. 377/2018 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fiind emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 71/2019 de Tribunalul Bucureşti. Executarea pedepsei închisorii a început la data 27.05.2019 şi urmează să expire la data de 21.10.2022, petentul executând pedeapsa în regim închis. În drept, în ceea ce priveşte legea aplicabilă se constată că de la data săvârşirii infracţiunilor, când a luat naştere raportul juridic penal de conflict, şi până la până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii, potrivit art. 246 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal, a intrat în vigoare Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, şi anume la data de 01.02.2014. Explicațiile judecătorilor Necesitatea stabilirii legii penale mai favorabile cu privire la instituţia liberării condiţionate se desprinde şi din considerentele Deciziei nr. 214 din 16 iunie 1997 a Curţii Constituţionale prin care s-a arătat că intervenţia, în acest interval, a unei legi penale care modifica instituţia liberării condiţionat, face ca determinarea legii aplicabile să se efectueze potrivit regulilor înscrise în art. 15 alin. (2) din Constituţie şi art. 13 alin. 1 din Codul penal din 1969, independent de data la care sentința de condamnare a rămas definitivă. ADVERTISMENTSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT În acest sens, instanţa are în vedere că intrarea în vigoare a noului Cod Penal a schimbat condiţiile de acordare a liberării condiţionate, de asemenea a introdus condiţii suplimentare, respectiv ca cel condamnat să fi îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, iar, în cazul pedepsei închisorii, ca cel condamnat să execute pedeapsa la momentul verificării condiţiilor de liberare condiţionată în regim semideschis sau deschis. Prin urmare, din compararea condiţiilor prevăzute de cele două texte de lege rezultă că legea mai favorabilă în ceea ce priveşte liberarea condiţionată este reprezentată de Codul Penal din 1969, astfel instanţa va examina prezenta cerere prin raportare la dispoziţiile art. 59 din Codul Penal din 1969. Instanţa constată că nu sunt îndeplinite condițiile În raport de actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 59 C.pen. din 1969 pentru a se dispune liberarea condiţionată a petentului condamnat. Mai întâi, în ceea ce priveşte condiţia să fie executată fracţia de pedeapsă prevăzută de lege, art. 59 alin. (1) şi (2) C.pen. din 1969 stabileşte că persoana condamnată poate fi liberată înainte de executarea în întregime a pedepsei după ce a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani. În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. 1 se ţine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz însă, liberarea condiţionată nu poate fi acordată înainte de executarea efectivă a cel puţin jumătate din durata pedepsei când aceasta nu depăşeşte 10 ani. În concret, instanţa constată că până la data de 21.04.2021 petentul a executat 696 zile din cele 1280 zile pe care le avea de executat, i-au fost acordate în compensare cf. Legii nr. 169/2017 36 zile şi i se consideră ca executate, ca urmare a muncii prestate, 122 zile, având astfel un total de 854 zile câştigate şi executate, iar pentru a putea fi liberat condiţionat trebuia să execute cel puţin 2/3 din pedeapsă, reprezentând 853 zile. În consecinţă, instanţa reţine că în prezent petentul a executat fracţia corespunzătoare din pedeapsă pentru a putea beneficia de liberarea condiţionată, acesta executând 2/3 din pedeapsa de 1280 zile închisoare, prima condiţie a liberării condiţionate fiind îndeplinită. Dragnea nu a dat dovezi temeinice de îndreptare Cu privire la ultima cerință ce se impune a fi realizată, instanța apreciază că, din analiza coroborată a situației personale a petentului, nu și-a format convingerea că acesta a dat dovezi temeinice de îndreptare. Cu titlu preliminar, se impune a se face precizarea că liberarea condiționată nu este un drept al condamnatului, ci o vocație a acestuia, având un caracter facultativ, dat de posibilitatea analizării periodice a condițiilor legale, până la îndeplinirea lor. Acordarea liberării condiționate urmează unui parcurs individual al pedepsei privative de libertate, presupunând analiza întregii conduite, comportări și atitudini a inculpatului față de pedeapsă, victimă, activitatea de resocializare ori starea de recidivă. În cauza de față, se reține că petentul a avut în general un comportament adecvat în relaţiile cu personalul unităţii, nu a stabilit relaţii conflictuale cu celelalte persoane private de libertate, a fost recompensat de 8 ori şi a câştigat 122 zile ce îi sunt considerate ca executate în baza muncii prestate. Nu în ultimul rând, instanţa are în vedere şi faptul că după analizarea petentului în faţa comisiei pentru liberarea condiţionată a fost pronunţată sentinţa penală nr. 1007/23.04.2021 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti în dosarul nr. 6202/302/2021 prin care a fost obligată Administraţia Penitenciarului Rahova Bucureşti să recunoască petentului zilele câştig din muncă pe care le-ar fi realizat în perioadele 02.07.2020-15.09.2020 şi 16.09.2020-28.01.2021, pentru care s-a constatat în mod definitiv încălcarea dreptului la muncă prin sentinţa penală nr. 1905/2020 a Judecătoriei Sectorului 5 şi prin sentinţa penală nr. 45/15.01.2021 a Judecătoriei Sectorului 5, cu excluderea perioadei 12.12.2020-06.01.2021 (în care petentul a fost internat la Penitenciarul Spital Jilava şi Penitenciarul Spital Rahova). (…) Instanţa reţine că liderul PSD a fost sancţionat disciplinar Cu toate acestea, instanţa reţine faptul că petentul a fost sancţionat disciplinar o dată pentru o abatere disciplinară gravă săvârşită pe parcursul executării pedepsei, în urma comunicării acestuia cu mass media, fără solicitarea unui acord anterior administraţiei penitenciarului (în data de 15.09.2020 rămânând definitivă), sancţiune pe care a reuşit să o ridice abia în 19.02.2021. De altfel, analizând recompensele acordate petentului pentru comportamentul avut pe parcursul executării pedepsei, instanţa reţine faptul că acesta a primit doar 8 recompense, dintre care ultima a fost acordată în data de 19.02.2021, iar penultima în data de 14.05.2020, ceea ce atestă faptul că petentul nu fost interesat în mod constant în dovedirea unui comportament exemplar pe întreaga perioadă executată, deşi reuşise să obţină 3 recompense pe parcursul anului 2019 (în lunile august, octombrie şi decembrie) şi alte 4 recompense în anul 2020 (în lunile ianuarie, februarie, aprilie şi mai). Problemele medicale avute de petent nu ar putea fi invocate ca apărare în acest sens din moment ce acesta anterior a solicitat să îşi exercite dreptul la muncă şi chiar a şi obţinut hotărâri judecătoreşti definitive prin care i s-a constatat încălcarea acestui drept în perioadele 02.07.2020-15.09.2020 şi 16.09.2020-28.01.2021 (cu excluderea perioadei 12.12.2020-06.01.2021 în care petentul într-adevăr a fost internat la Penitenciarul Spital Jilava şi Penitenciarul Spital Rahova). Prin urmare, din moment ce petentul a susţinut că era apt medical să presteze muncă, cu atât mai mult, din moment ce nici nu a putut presta muncă, din motive independente de voinţa sa, putea să participe şi să se implice mai intens în cadrul activităţilor educative, moral religioase, culturale pentru obţinerea unor recompense în toată această perioadă 14.05.2020-19.02.2021 (cu excluderea perioadei 12.12.2020-06.01.2021 în care petentul a fost internat la Penitenciarul Spital Jilava şi Penitenciarul Spital Rahova) potrivit art. 98 din Legea nr. 254/2013. A participat la mai multe programe educaţionale Astfel, deşi petentul a participat la mai multe programe educaţionale în această perioadă, respectiv la 12, aşa cum rezultă din caracterizarea penitenciarului, 7 sunt finalizate fără credite ceea ce presupune o prezenţă mai mică de 75% la acestea. Instanţa nu poate face abstracţie nici de faptul că petentul în prezent execută o pedeapsă rezultantă stabilită pentru un concurs de două infracţiuni pentru care i-au fost aplicate pedepsele de 2 ani, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare. Faptul că potrivit dispoziţiilor legale referitoare la tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni, în urma contopirii celor două pedepse petentul a rămas să execute doar pedeapsa cea mai grea dintre cele două, de 3 ani şi 6 luni închisoare, nu înseamnă că acest aspect al existenţei pe numele petentului a două condamnări penale nu trebuie să fie avut în vedere la soluţionarea prezentei cauze, chiar dacă fracţia de pedeapsă este împlinită, aşa cum ar fi fost împlinită şi dacă ar fi fost condamnat doar pentru fapta pentru care a fost aplicată pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare. În concret, în cazul de faţă, instanţa apreciază că s-ar fi impus cu atât mai mult adoptarea unei conduite ireproşabile din partea petentului pe întreaga perioadă executată. Atitudinea corectă reprezintă o normalitate În ansamblu, este evidentă atitudinea corectă a petentului, însă acest comportament reprezintă o normalitate, iar nu o situaţie excepţională. Nu constituie un element de supraevaluare faptul că persoana condamnată a avut o atitudine decentă faţă de personalul unităţii sau că nu a avut relaţii conflictuale cu ceilalţi deţinuţi. De asemenea, prestarea de activităţi lucrative în mediul carceral contribuie la menţinerea vieţii cotidiene în limite rezonabile, pe lângă zilele considerate ca fiind executate, prestarea de activităţi lucrative este un aport benefic pe plan psihic în favoarea persoanei în cauză. De altfel, problemele medicale (…) nu reprezintă un criteriu pentru analiza cererii de liberare condiţionată, penitenciarul fiind obligat să asigure dreptul tuturor celor aflaţi în custodia sa la asistenţă medicală. Instanţa apreciază că scopul pedepsei nu poate fi atins la acest moment prin liberarea petentului. Astfel, raportat la funcţia de exemplaritate a pedepsei, fiecare cetăţean trebuie să fie conştient de consecinţele la care s-ar expune în cazul încălcării legii penale. Eliberarea petentului din pedeapsa, prin simpla împlinire a fracţiei şi în contextul unui comportament civilizat – normal de altfel, ar fi de natură a avea un efect total opus. Evident, o astfel de măsură nu ar fi de natură a avea un efect descurajant, ba din contră, ar dovedi o lipsă de reacţie din partea statului faţă de cei care încalcă normele legale. Decizia finală în cazul cererii de eliberare condiționată Faţă de aceste considerente, în baza art. 587 alin. 2 C.pr pen cu aplicarea art. 59 C.pen.din 1969, va respinge cererea de liberare condiţionată formulată de petentul DRAGNEA NICOLAE LIVIU şi va fixa termen după expirarea căruia propunerea sau cererea de liberare condiţionată pot fi reînnoite la data de 27.06.2021, termen apreciat de instanţă ca fiind rezonabil şi în acord cu aspectele reţinute anterior, dar şi cu cele ce urmează a fi expuse, perioadă în care persoana condamnată are posibilitatea de a continua adoptarea unui comportament ireproşabil în vederea dovedirii îndreptării sale, pe care de altfel l-a avut pe o bună perioadă de timp din pedeapsa executată până în prezent. Instanţa face precizarea că în concret termenul ce ar fi fost stabilit pentru reiterarea cererii ar fi fost unul de 3 luni, însă instanţa are în vedere la reducerea acestui termen a sentinţei penale nr. 1007 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în data de 23.04.2021 în dosarul nr. 6202/302/2021 prin care i-a fost recunoscut implicit petentului pe lângă zilele pe care le-ar fi putut câştiga prin munca pe care nu a fost lăsat să o presteze, beneficiul de a fi intrat mai devreme în comisia de liberare, anterior datei de 21.04.2021, prin luarea în considerare la calculul fracţiei a unor zile pe care ar fi putut să le obţină prin muncă în perioadele 02.07.2020-15.09.2020 şi 16.09.2020-28.01.2021 (cu excluderea perioadei 12.12.2020-06.01.2021 în care petentul a fost internat la Penitenciarul Spital Jilava şi Penitenciarul Spital Rahova). Astfel, pentru a-i oferi o compensare petentului pentru faptul că a fost lipsit de posibilitatea de a fi analizat mai devreme în comisia pentru liberare, instanţa apreciază că este justificată stabilirea unui termen mai scurt pentru reiterarea cererii de liberare condiţionată. În concluzie, instanţa apreciază că la acest moment cererea petentului este nefondată, urmând a-i fixa termen după expirarea căruia propunerea sau cererea de liberare condiţionată pot fi reînnoite la data de 27.06.2021. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen. va obliga petentul la plata sumei de 100 de lei cu titlul de cheltuieli judiciare, urmare soluţiei de respingere a cererii formulate.”

(Mediafax)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

METEO Prognoza până la mijlocul lunii iulie. Temperaturile medii vor urca peste cele normale

Electrica Furnizare acordă un discount clienților săi care aleg un produs din piața concurențială

FBI avertizează că adepții QAnon ar putea provoca noi "violențe în lumea reală"

Stelian Ion: Decizia CCR privind SIIJ, în contradicție cu CJUE. E posibil ca CE să ia atitudine

VIDEO INCREDIBIL. "USR-iști de la USR" - partidul poreclit Uniunea lui SOROS din România - filmați că intră să fure SACII DE VOTURI de la Sectorul I. USR-iștii Fură Sacii cu Voturi cu totul și pun altele....

Încă un monument al naturii s-a păbușit. Anunțul făcut de Salvamont Neamț

Medic cardiolog, diagnostic în cazul lui Christian Eriksen, fotbalistul care s-a prăbușit pe teren: "Nu a fost infarct"

132 de ani de la moartea marelui poet național. Vor fi activități comemorative în orașul celor 7 coline

Ciolacu, în cazul în care moțiunea va fi adoptată: Am exclus colaborarea cu PNL

Ion Cristoiu: Telenovela PNRR: Sunt proști sau se fac?

Andrei Baciu, secretar de stat la Sănătate, despre revinderea vaccinurilor anti COVID-19: "Noi nu avem încă legislație adaptată la nivel european"

Summitul NATO s-a vazăt diferit în Europa față de SUA. Concluziile trase de Emmanuel Macron privind rolul Europei în Alianță

Pericol de inundații în aproape toată țara. Hidrologii au emis avertizări Cod galben și Cod portocaliu

În Sectorul 5 va fi construită prima biserică catolică. Piedone: Dumnezeu este unic

CORONAVIRUS 15 iunie. Situația pe județe. În București, cel mai mare număr de infectări 14 județe nu au raportat niciun caz. LISTA completă

Interesul pentru vaccinare, în scădere. Mai multe centre vor fi închise sau vor avea program redus

UEFA îl duce pe Ronaldo la București. Gafa celebră Budapesta-București, comisă pe pagina oficială a campionatului EURO 2020

Vaccinul Moderna produce cei mai mulți anticorpi în laptele matern

Prelungirea "carantinei" pentru Unitatea 2 de la Cernavodă menține presiunea pe preț din piața energiei

Jucătoarea de tenis Johanna Konta și-a anunțat logodna FOTO

HOROSCOP 15 iunie. Vești surprinzătoare și discuții revelatoare pentru zodii. Ce află astăzi

Nouă avertizare METEO: Cod portocaliu de ploi și vânt în 12 județe, Cod galben în alte 16

Organizatorii turneului Wimbledon au decis câți spectatori vor putea asista la meciuri

Gest inedit într-o școală din România. O îngrijitoare i-a premiat pe elevi pentru că au lăsat clasa curată în timpul anului școlar

România rămâne fără profesori. "Sarcina statului este să crească atractivitatea carierei didactice"

O carte pe zi: "Dragoste în vreme de covid", de Stelian Țurlea

Statele Unite ale Americii interzic importurile de câini din peste 100 de țări. Motivul invocat de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor

"Marius Tucă Show," de la 19:00, la Aleph News și pe alephnews.ro. Invitatul emisiunii este Marian Munteanu

Facebook poate copia scrisul cu ajutorul inteligenței artificiale. Este nevoie de un singur cuvânt scris de mână

O femeie de 23 de ani din Capitală a murit după ce ar fi fost agresată în locuință de concubinul ei

AstraZeneca a anunțat că tratamentul său cu anticorpi nu a prevenit simptomele COVID-19 la pacienții expuși

Două cutremure s-au produs în noaptea de luni spre marți în Vrancea. Ce magnitudine au avut seismele

NASA pregătește două plimbări în spațiu, în această săptămână. Care sunt obiectivele

Portugalia debutează la EURO 2020 împotriva Ungariei. Ronaldo și-a propus să apere titlul din 2016

Cele mai frecvente simptome ale variantei Covid Delta, descoperită în India. Pierderea mirosului nu se află în primele 10

Studiu: 35% dintre români consideră firesc consumul de alcool de către copii. Cifra este de orei mai mare față de Ungaria

Social-democrații cer UDMR să susțină proiectul PSD privind majorarea alocațiilor

MOSTENIREA nestiuta a lui Ceausescu! America e SOCATA de ce a descoperit in Romania
ULTIMA ORA: Dusmanii tarii vor sa ascunda adevarul

Ministrul Eduard Novak implicat într-un accident de mașină, conform SNST

IKEA a primit o amendă de 1 milion de euro în Franța. Compania a spionat cu ajutorul detectivilor privați și ofițeri de poliție angajații și candidații

Nicolas Sarkozy, audiat la o instanță din Paris în procesul privind finanțarea campaniei electorale

Marii fotbaliști la Tribuna 2, politicienii la Tribuna Oficială. Gică Popescu, despre scandalul biletelor la Arena Națională de la EURO 2020: "A fost alegerea FRF"

Coronavirus România LIVE UPDATE 15 iunie 2021. Ultimul bilanț COVID-19

Avocatul Poporului: Respingerea Rapoartelor de activitate încalcă dispozițiile constituționale. Ce argumente oferă

Avertismentul lui Valeriu Gheorghiță: Perspectiva unui nou val e clară, iar varianta Delta va deveni dominantă

Avertisment al OMS: Coronavirus se mișcă mai repede decât vaccinurile / Apelul organizației câtre G7

Întâlnire Erdogan - Biden la summitul NATO. Turcia nu renunță la sistemul de rachete cumpărat din Rusia pentru care a fost sancționată

Explozii în SUA și Rusia, în aceeași zi. Zeci de oameni au fost răniți

Vladimir Putin refuză să garanteze că Navalnîi va supraviețui în închisoare: "I se vor aplica aceleași măsuri, nu mai rele decât oricui altcuiva"

PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea | O gaură neagră, prin care s-au scurs și se scurg bani în buzunarele fostei și actualei Securități: combinatul de la Krivoi Rog

Marina SUA a trimis un portavion în Marea Chinei de Sud, pe fondul tensiunilor dintre Washington și Beijing

Focuri de armă și peste 16.000 pachete cu țigări confiscate la granița cu Ucraina

ISU se modernizează. Raed Arafat: Pompierii sunt cea mai complexă armă

Igienizare sau dezinfectare? Cum curățăm corect pentru a ne feri de infecția cu SARS-CoV-2?

Abonații afectați de penele de curent vor primi bani. Pentru prima dată, ANRE impune operatorilor să achite compensații financiare. Valoarea acestora

Puterea stă în criptomonede. "România trebuie să susțină proiectele antreprenoriale de tehnologie"

Moțiunea simplă împotriva lui Cristian Ghinea, ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost respinsă

Bode,despre cazul Arad: "Structurile MAI sunt în contact cu parteneri externi pentru portofoliu de autori"

Federația din Macedonia de Nord depune plângere la UEFA după incidentul provocat de Marko Arnautović pe Național Arena


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58 Pag.59 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.63
Pag.64 Pag.65 Pag.66 Pag.67 Pag.68 Pag.69 Pag.70 Pag.71
Pag.72 Pag.73 Pag.74 Pag.75 Pag.76 Pag.77 Pag.78 Pag.79
Pag.80 Pag.81 Pag.82 Pag.83 Pag.84 Pag.85 Pag.86 Pag.87
Pag.88 Pag.89 Pag.90 Pag.91 Pag.92 Pag.93 Pag.94 Pag.95
Pag.96 Pag.97 Pag.98 Pag.99 Pag.100 Pag.101 Pag.102 Pag.103
Pag.104 Pag.105 Pag.106 Pag.107 Pag.108 Pag.109 Pag.110 Pag.111
Pag.112 Pag.113 Pag.114 Pag.115 Pag.116 Pag.117 Pag.118 Pag.119
Pag.120 Pag.121 Pag.122 Pag.123 Pag.124 Pag.125 Pag.126 Pag.127
Pag.128 Pag.129 Pag.130 Pag.131 Pag.132 Pag.133 Pag.134 Pag.135
Pag.136 Pag.137 Pag.138 Pag.139 Pag.140 Pag.141 Pag.142 Pag.143
Pag.144 Pag.145 Pag.146 Pag.147 Pag.148 Pag.149 Pag.150 Pag.151
Pag.152 Pag.153 Pag.154 Pag.155 Pag.156 Pag.157 Pag.158 Pag.159
Pag.160 Pag.161 Pag.162 Pag.163 Pag.164 Pag.165 Pag.166 Pag.167
Pag.168 Pag.169 Pag.170 Pag.171 Pag.172 Pag.173 Pag.174 Pag.175
Pag.176 Pag.177 Pag.178 Pag.179 Pag.180 Pag.181 Pag.182 Pag.183
Pag.184 Pag.185 Pag.186 Pag.187 Pag.188 Pag.189 Pag.190 Pag.191
Pag.192 Pag.193 Pag.194 Pag.195 Pag.196 Pag.197 Pag.198 Pag.199
Pag.200 Pag.201 Pag.202 Pag.203 Pag.204 Pag.205 Pag.206 Pag.207
Pag.208 Pag.209 Pag.210 Pag.211 Pag.212 Pag.213 Pag.214 Pag.215
Pag.216 Pag.217 Pag.218 Pag.219 Pag.220 Pag.221 Pag.222 Pag.223
Pag.224 Pag.225 Pag.226 Pag.227 Pag.228 Pag.229 Pag.230 Pag.231
Pag.232 Pag.233 Pag.234 Pag.235 Pag.236 Pag.237 Pag.238 Pag.239
Pag.240 Pag.241 Pag.242 Pag.243 Pag.244 Pag.245 Pag.246 Pag.247
Pag.248 Pag.249 Pag.250 Pag.251 Pag.252 Pag.253 Pag.254 Pag.255
Pag.256 Pag.257 Pag.258

Nr. de articole la aceasta sectiune: 15443, afisate in 258 pagini.