10:39
Comentarii Adauga Comentariu

_ PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / Ce-am avut şi am pierdut: Petrom-ul. Cu o valoare estimată de 7 miliarde de dolari, a fost vîndut la o zecime din preţ către austrieci

PREZENTUL FĂRĂ PERDEA Marius Oprea / Ce-am avut şi am pierdut: Petrom-ul. Cu o valoare estimată de 7 miliarde de dolari, a fost vîndut la o zecime din preţ către austrieci

În pragul privatizării sale, Petrom era o firmă în extindere. ”Societatea derula operaţiuni de explorare, exploatare şi extindere a reţelei de distribuţie a produselor petroliere în Ungaria, Republica Moldova, Kazahstan şi India (estimate la peste 200 milioane dolari SUA) şi era singurul operator al celor două licenţe de explorare a blocului Neptun din Marea Neagră. Societatea naţională dispunea de perimetre petroliere preluate în concesiune în Kazahstan, India, Quatar şi Libia, ale căror rezerve erau estimate la 15,5 milioane tone ţiţei (producţia de ţiţei depăşind 200.000 tone)”. Dintr-o societate cu capital de stat şi statut de ”multinaţională” în construcţie, de Petrom s-a ales praful şi a ajuns peste noapte o anexă a companiei austriece OMV, care a exploatat din 2005 încoace petrolul românesc cum a vrut ea.

În 2006 s-a înfiinţat o Comisie senatorială care să ”investigheze privatizarea Petrom”. Comisia, condusă de senatorul PRM Marius Marinescu n-a produs decît 17 bilbliorafturi de documente, dar nimic altceva. Concluziile n-au fost discutate în Parlament, nu s-a sesizat Parchetul, deşi senatorii au ajuns la concluzia că ”adevărata valoare a Petrom a fost de 7 miliarde de dolari”. Între documentele arhivate la Comisie se află o ”Infomare” din 8 decembrie 2007 de la Serviciul Român de Informaţii, care arată ce însemna Petrom-ul pentru economia românească, sugerînd că ”privatizarea” sa a fost un atac la siguranţa economică a României. Informarea zăboveşte mult asupra situaţiei Petrom, înainte ca aceasta să intre pe ”lista privatizărilor” guvernului Năstase.

”În 2001, SNP Petrom SA a realizat o cifră de afaceri de 2,78 miliarde dolari SUA şi a înregistrat un profit de 173 milioane dolari (neavînd datorii la bugetul de stat). Valoarea totală a investiţiilor realizate de la înfiinţare pînă în anul 2002 de către SNP Petrom SA s-a ridicat la 1,8 miliarde dolari SUA, cea mai mare parte vizînd activităţile de extracţie şi rafinare, dar şi modernizarea staţiilor de distribuţie. Pentru perioada 2002-2005, Societatea Naţională a petrolului avea planificate investiţii în sectorul transport şi distribuţie (451 milioane dolari), sectorul prelucrare (700 milioane dolari), sectorul producţie (900 milioane dolari)”.

Treptat, însă, a început un declin lent al societăţii. ”În perioada 2001-2002, activitatea în sectorul de extracţie a hidrocarburilor a fost afectată sever de consecinţele unor deficienţe recurente, ce au generat reducerea activităţilor de evidenţiere a noi rezerve de hidrocarburi şi diminuarea celor care vizau protejarea şi valorificarea surselor existente, la nivelul societăţii petroliere. La originea persistenţei şi, pe anumite segmente, a accentuării deficienţelor, s-au aflat două categorii de cauze: deficitul cronic al resurselor financiare, determinat preponderent de fiscalitatea ridicată, care nu a permis finanţnarea necesităţilor specifice industriei extraxtive de hidrocarburi (avînd în vedere starea adecvată a activităţilor de bază (în special a celei de exploatare) şi a investiţiilor”. Sumele rămase la dispoziţia societăţii nu au fost deajuns să susţină investiţiile preconizate, a căror recuperare era estimată, în profilul industriei extractive de hidrocarburi, după 10-15 ani.

Există în domeniu, în general, un grad de risc al fondurilor alocate pentru evidenţierea şi introducerea în circuitul economic a noi zăcăminte de ţiţei şi gaze. Atît acest risc, cît şi fiscalizarea excesivă a Petrom-ului au determinat practic o subfinanţare de către guvern a societăţii. Dacă aceste decizii ar fi putut părea că ţin de politici economice ale executivului (proprietarul Petrom), ca şi scăderea producţiei datorită unui declin natural al resurselor, ”Informarea” SRI enumeră însă ”adoptarea unor decizii care au dus la exploatarea ineficientă a unor capacităţi de producţie ori auxiliare, precum şi neasigurarea măsurilor de întreţinere, conservare, protecţie şi pază a acestora”. Dar şi în pofida acestei involuţii, ”studiul privind capacitatea tehnică şi situaţia economico-financiară, elaborat în luna decembrie 2001 la solicitarea conducerii fostei SNP Petrom SA de către firma de consultanţă NEXANT (SUA) recomanda menţinerea societăţii pe termen scurt, mediu şi lung, ca o companie integrată, acesta fiind un element-cheie pentru viabilitatea sa, întrucît principalul avantaj competititv al societăţii petroliere era circuitul integrat (extracţie, prelucrare, distribuţie)”. Decizia guvernului Năstase a fost însă alta: s-o vîndă. Şi nu oricum, ci în cît mai mare pierdere, pentru stat.

A fost uşor să se distrugă în doi ani, ce se clădise în zece. La 3 octombrie 2002 s-a desemnat drept cîştigătoare pentru desemnarea Consultantului de privatizare filiala britanică a Credit Swisse Federal Bank, în asociere cu ING Barings Ltd. În data de 11 decembrie 2002 a fost semnat acordul cu privire la perfectarea contractului de consultanţă, activitatea consultantului urmînd să se desfăşoare după următoarele etape: definitivarea, pînă în luna aprilie a anului 2003 a caietului de sarcini; scoaterea acestuia la vînzare, în perioada aprilie – noiembrie 2003, în vederea privatizării; verificarea şi selectarea, în intervalul noiembrie 2003 – februarie 2004 a potenţialilor investitori; stabilirea termenului de organizare a licitaţiei, respectiv privatizarea propriu-zisă. Toate acestea s-au derulat rapid, cu o informare ”selectivă” şi mai degrabă pompieristică a opiniei publice – erau timpuri în care guvernul Năstase cumpărase în regim publicitar o largă parte a presei. Puţine erau ziarele care criticau cît de cît guvernul – se numărau pe degete.

Informarea SRI arată că ”la adoptarea deciziilor cu privire la modalitatea de privatizare a companiei şi stabilirea clauzelor contractului de vînzare – cumpărare de acţiuni au fost luate în considerare recomandările consultanţilor. În urma evaluării particularităţilor operatorului naţional şi a variantelor avansate pentru privatizarea SNP Petrom SA – privatizarea prin participarea unui investitor strategic, privatizarea prin vînzarea acţiunilor prin intermediul Bursei de Valori Bucureşti şi fuziunea cu una din companiile petroliere regionale – s-a decis ca transferul proprietăţii să se realizeze către un investitor strategic”. Consultanţii contractului şi evaluatorii au fost în mare parte români, avocaţi angajaţi la societăţile care cîştogaseră contractul de consultanţă. Au devenit, ulterior, nume mari în domeniu, cu funcţii extrem de bine plătite; unul din ei, a ajuns chiar şeful departamentului juridic al OMV-Petrom.

A urmat pasul următor. A fost făcut cu stîngul. ”Stabilirea valorii de piaţă a societăţii naţionale la privatizare – de numai 2,23 miliarde euro – a fost fundamentată pe cifrele/prognozele de piaţa de profil de la nivelul lunii mai 2003, fără o actualizare a acestora în perioada premergătoare privatizării, care era necesară însă, avînd în vedere evoluţiile semnificative înregistrate în domeniu pe parcursul anului 2003. Practic, în pofida semnalelor de pe plan internaţional, care indicau o evoluţie ascendentă la preţurile hidrocarburilor (generată de instabilitatea pieţei interne a petroului în Venezuela, important producător mondial şi membru OPEC, preconizata intervenţie militară în Irak etc)., pentru evaluarea Departamentului Explorare şi Producţie din SNP Petrom SA s-a considerat aceeaşi valoare a rezervelor de ţiţei, din anul 2002, cuprinsă între 18 dolari SUA şi 22 dolari SUA, cu toate că în anul 2003 barilul a depăşit 30 de dolari SUA (fără să coboare sub 25 dolari). Calculele nu au mai fost refăcute, astfel încît, deşi în anul 2003 tona de ţiţei intern s-a vîndut cu 169 dolari SUA, pentru perioada 2004-2012 aceasta a fost evaluată la numai 155 dolari SUA. În cazul gazelor naturale, cantitatea de 1.000 m.c. a fost evaluată la un maxim de 75 dloari SUA, pentru 2006 şi 2007”.

A fost şi aici o ţeapă imensă. ”Ulterior, SC Petrom SA a vîndut gazele naturale extrase din zăcămintele autohtone la preţul de 130 dolari SUA/m.c.” Se estimează că numai din subevaluarea rezervelor de hidrocarburi aflate în stocuri şi în curs de exploatare cu cel puţin o treime, Petrom-ul a pierdut un miliard de dolari. Mai mult, pentru ca jaful aplicat de guvern propriei societăţi să fie complet, şi în favoarea ”investitorului” preconizat să preia pachetul majoritar de acţiuni de la statul român, ”în contextul privatizării, au fost operate unele ajustări legislative şi acceptate anumite prevederi, precum cuantificarea răspunderilor pe probleme de mediu rezultate din activităţile trecute şi atribuirea lor părţii române, abrogarea obligaţiilor SNP Petrom SA, de realizare a unor investiţii viitoare şi aprobarea anulării obligaţiilor fiscale ale societăţii la bugetul statului, posibilitatea înstrăinării unor active de către noul proprietar, menţinerea nivelului redevenţei petroliere prevăzut în Legea petrolului şi a cotei ecologice”.

Toate aceste măsuri, care n-au favorizat privatizarea, ci mai ales viitorul proprietar, au fost, cum arată ”Informarea” SRI, ”recomandate, de altfel, de către consultanţi”. Aceasta, cu toate că ”la acel moment, experţi în materie susţineau că acceptarea unora dintre aceste prevederi va permite noului acţionar majoritar al SC Petrom SA exercitarea unui control aplicat asupra distribuţiei produselor petroliere (şi parţial a rafinării ţiţeiului), avînd în vedere dreptul de a dispune asupra cantităţilor de petrol ce îi revin, inclusiv a celor destinate exportului, cît şi sistarea/limitarea investiţiilor la capacităţile de extracţie şi la cele de rafinare, cu implicaţii asupra volumului de ţiţei şi produse procesate pe piaţa internă – efecte ce se vor face simţite abia în 2-3 ani, atunci cînd declinul producţiei extractive de hidrocarburi ar mai putea fi stopat doar cu eforturi financiare substanţiale”. Este exact ceea ce s-a şi întîmplat. Din producător de petrol şi derivate, statul român a ajuns să depindă de cumpărarea acestora de la alţii, la preţul convenit de aceştia – inclusiv de la fosta sa companie de stat.

Fireşte că în aceste împrejurări mai mult decît favorabile, ”compania OMV a acceptat, în cea mai mare parte, condiţiile din caietul de sarcini, precum şi cele post-privatizare”. Dar a avut pretenţii noi: a solicitat ca ”Rafinăria ARPECHIM Piteşti şi Combinatul Chimic DOLJCHOM SA să poată fi vîndute unui operator de pe piaţa românească”. Cele două unităţi erau concurente ale OMV-ului şi ale capacităţilor de rafinare din propria ţară, unde compania voia să prelucreze cît mai mult din petrolul românesc, pentru a plăti taxele, a realiza profitul acolo şi a da de lucru propriilor muncitori. ARPECHIM a fost rasă curînd de pe faţa pămîntului. Aceeaşi soartă a avut-o şi fabrica de îngrăşăminte de la Craiova, o concurectă serioasă a producţiei de îngrăşăminte pe care OMV o realiza în Austria. Fostul Petrom, ajuns în lesa OMV, a rămas din ce avea odinioară doar cu Rafinăria PETROBRAZI Ploieşti.

SRI-ul îşi încheia ”Informarea” din 2007 într-o notă defensivă: ”Serviciul Român de Informaţii a semnalat disfuncţii, riscuri şi vulnerabilităţi prezente în diferite etape ale procesului de privatizare, inclusiv în contextul primelor iniţiative destinate unei modalităţi optime de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului, a căror concretizare era de natură să obstrucţioneze obţinerea efectelor scontate. Datele şi informaţiile obţinute de Serviciul Naţional de Informaţii referitoare la SNP Petrom SA, cu semnificaţie în planul securităţii economice, au făcut obiectul a 400 de informări transmise începînd din anul 1998 şi pînă în prezent (decembrie 2007 – n.n.) beneficiarilor legali. Numai în perioada 1 ianuarie 2002 – 31 decembrie 2004, în care s-au derulat activităţi specifice destinate pregătirii privatizării, au fost transmise 136 de informări”. Degeaba, interesele privatizării erau prea mari. Ele au îmbogăţit pe mulţi, în numele ”integrării euro-atlantice”. Adrian Năstase şi Dan Ioan Popescu sînt doar doi dintre milionarii născuţi pe ruinele fostei SNP Petrom SA, fără ca justiţia română să se fi atins de ei. Astfel, petrolul românesc a ajuns o amintire.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Sophie Turner poartă un pulover maro cu soț Joe Jonas pentru o excursie de cumpărături la New York

_ MAFS: Hugo Armstrong este „livid” în legătură cu creșterea de 4.000 de urmăritori pe Instagram

_ Ryan Prescott de la Coronation Street s-a întâlnit cu supraviețuitorii atacurilor cu acid înainte de a filma scene înfiorătoare

_ Starul Love Island recunoaște că „nu se poate întoarce” la cariera ei după ce a jucat în show-ul plin de vitejie

_ Fred Siriex se pregătește să joace în noua emisiune de călătorii de celebrități B&B By The Sea

_ Ultimul campion mondial al Australiei, Alan Jones, spune că Daniel Ricciardo nu va mai concura niciodată în Formula 1

_ Jameela Jamil îmbracă un ansamblu PVC negru cu iubitul James Blake

_ Aproape 50 de dispăruți și 7 morți într-o alunecare de teren în sudul Ecuadorului

_ Procesul Gwyneth Paltrow REZUMAT: Antrenorul de schi al actriței susține că „nimeni nu era inconștient” după accidentul din 2016

_ Mijlocașul lui Man City, Rodri, se pregătește să reaprindă lupta cu Scott McTominay când Spania se confruntă cu Scoția

_ Taylor Swift este onorat cu Premiul Innovator la iHeartRadio Music Awards

_ Chrishell Stause se potrivește cu aspectul din piele neagră cu partenerul G Flip la iHeartRadio Music Awards 2023

_ Pink, Bebe Rexha și Doja Cat vedete principale la iHeartRadio Music Awards

_ Martha Reeves trebuie să strângă 55.000 de dolari pentru starul ei de pe Walk of Fame de la Hollywood înainte de încheierea termenului din iunie

_ Proprietarii vor putea evacua chiriașii care deranjează vecinii sau rămân în urmă cu chiria.

_ Em Davies anunță logodna cu iubitul Joel Gambin

_ Bucătarul britanic Marco Pierre White prezintă un nou aspect în timpul interviului Sunrise

_ Hailey Bieber împărtășește noi rochii fără spate în timp ce se pregătește pentru lansarea în Canada a produselor de îngrijire a pielii Rhode

_ Gina Rodriguez și Joe LoCicero la prima lor ieșire în familie de când și-au întâmpinat primul copil

_ Rusia oferă Iranului tehnologie de ultimă generație de spionaj (surse The Wall Street Journal)

_ UE condamnă Republica Srpska pentru încălcarea libertăților fundamentale

_ Vedeta de la OnlyFans, Anna Paul, spune că Emma Watson a refuzat să facă selfie cu ea la concertul lui Taylor Swift

_ Cameron din MAFS își rupe tăcerea în legătură cu aventura de după spectacol a lui Lyndall cu Josh

_ Singuraticul Paul Hogan primește o nouă închiriere pe măsură ce nepoata sa se mută în LA

_ Montana Brown, însărcinată, dă o actualizare după ce a dezvăluit că a fost în spital

_ Proaspăt reales președinte la PMP, Eugen Tomac aruncă săgeți către PSD: Un candidat de stânga la prezidenţiale, şi dacă merge singur, va pierde

_ Nu este Robert Bruce: HENRY DEEDES urmărește discursul de victorie al lui Humza Yousaf

_ „Luis Enrique bifează această casetă”: Chris Sutton îl susține pe fostul șef al Spaniei să preia conducerea la Tottenham

_ March Madness: Texas îl angajează pe antrenorul principal interimar, Rodney Terry, cu normă întreagă, după alergarea Elite 8

_ Prințesa de Wales va înmâna trofeul râvnit campionilor la simplu și feminin

_ Franţa şi Serbia câştigă în deplasare în preliminariile EURO 2024

_ Sfaturile de curse ale lui Robin Goodfellow: Cele mai bune pariuri pentru marți, 28 martie

_ Chelsea „se confruntă cu o uriașă liberă de vară pentru a echilibra registrele financiare”

_ Cumpărătorul Coles a plecat zgâriindu-se din cauza crizei legate de costul vieții „pâine care se micșorează”.

_ Comediantul canadian Laura Ramoso își bate joc de turiști după o călătorie în Australia și prăjește fraze australiane

_ Polițist care a împins pe scări partenera însărcinată condamnat pentru comportament controlant și coercitiv

_ Fanii spun că Steve Smith arată ca și cum ar avea „pistolul ținut la cap” într-un videoclip bizar al Indian Premier League

_ Gemenii Cavinder din Miami dezvăluie că au jucat prin „problemele de sănătate ale familiei” în timpul nebuniei din martie

_ Fiica profesorului spune că copiii s-au ascuns în clasă când au început împușcăturile din Nashville

_ Profeție sumbră lansată de Zelenski în privința siguranței nucleare: 'Orice iniţiativă este sortită eşecului!'

_ Adolescent din Georgia în UTI după un incident brutal de novată

_ Catcherul Phillies J.T. Realmuto este scos în mod bizar după un schimb de mingi eșuat cu arbitrul

_ MAFS: Cameron rupe tăcerea în legătură cu aventura de după spectacol a lui Lyndall cu Josh

_ The Jonas Brothers se pregătesc să se întoarcă în Saturday Night Live cu alum Molly Shannon în mijlocul celui de-al 48-lea sezon

_ Mireasa MAFS, Cheryl Maitland, își etalează „corpul de răzbunare” uimitor după ce și-a aruncat logodnicul „înșelat”

_ Helen Flanagan își arată silueta incredibilă într-o mulțime de rochii de vară pline de picioare

_ Fatboy Slim dezvăluie un ritual șocant prin care trece înainte de a interpreta

_ Alison Hammond îl înlocuiește pe Phillip Schofield prezentând This Morning toată săptămâna

_ Sydney Sweeney flirtează cu jucători fără cămașă de la Swans în vestiarul AFL

_ Fanii succesiunii din Marea Britanie laudă scrisul „magnific” și interpretarea „superbă” a episodului de debut al ultimului serial

_ Married at First Sight Gluma șocantă a lui Harrison Boon care nu a fost difuzată la televizor

_ Bronte Schofield de la MAFS îl aruncă pe Harrison Boon înaintea reuniunii explozive

_ Dr Daniel Amen: Dacă sunteți trist sau supărat, nervos sau scăpat de sub control, încercați acest truc pentru a o rezolva rapid

_ FOTO: împușcător de școală transgender, 28 de ani, care a ucis trei elevi de nouă ani și trei adulți

_ Cei mai mari bărbați nepo, fiica Sofia Coppola este batjocorită pentru că a închiriat un elicopter

_ CÂȘTIGĂTORII Premiilor iHeart Radio Music Awards 2023: Doja Cat este cel mai jucat artist al anului

_ Molly-Mae Hague detaliază săptămâna „traumatizantă” ca proaspătă mămică într-un videoclip emoționant

_ Sarah Jayne Dunn dă pulsuri în viteză într-un set de lenjerie florală asortată, în fotografii pline de viață

_ Oamenii de știință găsesc noi indicatori ai dezghețului permafrostului din Alaska

_ MAFS: Afacerea online a lui Adam Seed se prăbușește cu doar 722 USD în vânzări


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4

Nr. de articole la aceasta sectiune: 223, afisate in 4 pagini.