23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Documentul Guvernului despre situația urşilor din România. Guvernul propune reducerea numărului de urşi de la 6600 la 4000. Ce propune Fluierul.ro pentru a nu mai fi atacați oameni şi pentru a nu fi măcelăriți 2.600 de urşi


Nota Redacției=Opinia Fluierul.ro

Principiu: Este evident că oamenii sunt mai importanți decât animalele sălbatice şi orice animal care atacă omul fără a fi provocat trebuie ucis. Restul sunt minciuni şi manipulări ecologico-progresiste lansate după tipicul soroşist.. Situația fetei atacate de Urs, dimineața în timp ce mergea la şcoală în orașul Făgăraș este demnă de filmele horror şi arată un stat neputincios aflat în descompunere. Alte zeci de atacuri neprovocate ale urşilor s-au înregistrat anul trecut, atacuri care s-au soldat cu mai mulți răniți. Așa ceva e de netolerat.

1. Este evident că numărul de aproximativ 6600 al urşilor din România este în prezent mai mare decât cel optim pentru habitatul actual disponibil altfel nu am avea toate aceste atacuri asupra oamenilor generate de urşii, care dau de oameni, atunci când caută de mâncare.

2. Cum nu ne putem aștepta peste noapte la refacerea şi mărirea habitatului natural (proces care durează zeci de ani) este evident că numărul urşilor pe termen scurt, înseamnă uciderea unora dintre ei. Asta dacă nu cumva alte țări s-ar oferi să-i preia (lucru de care ne îndoim profund că s-ar putea întâmpla că doar ei sunt cei care au decimat urşii în țările lor şi acum apar la noi, ca să ne țină nouă (=adevărații păstrători de urşi din Europa), lecții puturoase de ecologie soroşistă despre "Cum trebuie protejați urşii").

Prin urmare, Fără Uciderea pe termen scurt, a unora dintre urşi (mai ales a celor din apropierea zonelor locuite), la venirea toamnei şi a iernii, când hrana se împuținează, vom avea alți zeci de oameni atacați de urşi şi mai devreme sau mai târziu vom avea oameni uciși de urşi, aşa cum am avut deja, în acest an, un om ucis de mistreț. Sigur se va întâmpla aşa căci Probabilitățile "nu greşesc" niciodată.

3. DAR. DAR DAR....Dar pe de altă parte, ne este imposibil să spunem dacă cifra optimă de urşi care pot trăi optim în habitatul actual este de doar 4.000 de urşi (cum ne spune Guvernul citând un studiu X) sau dacă este mai mare. Căci, dacă în 1988, pe vremea lui Ceauşescu puteau trăi bine mersi, 8.000 de urși în România, iar astăzi guvernul vine şi ne spune că mai pot trăi optim doar 4000, asta înseamnă că în 30 de ani cineva a distrus 50% din habitatul natural în care trăiesc urşii. Guvernul ar fi trebuit, în primul şi-n primul rând, să includă în studiu cine a distrus acest habitat şi cine a lăsat să fie distrus acest habitat şi să-i pună de urgență pe vinovați sub răspundere penală. Căci să propui uciderea urşilor pentru greşelile penale ale altora, care scapă nepedepsiți, e întotdeauna foarte uşor. Dar cine s-o facă? S-a distrus el habitatul oamenilor şi scade dramatic numărul românilor şi justiția progresistă de la noi se face că nu vede. Ea se ocupă cu dosarele adversarilor politici.

4. Pe scurt, Guvernul propune să fie uciși aproximativ 2.600 de urşi de la aproximativ 6.600 câți estimează că ar fi în prezent, pentru a se ajunge la un "optim" de 4.000 de urşi. Numărul necesar de ucideri, poate bine estimat, poate nu, este totuși IMENS. E păcat de Dumnezeu să propui uciderea a 2.600 de urşi fără a fi 100% sigur că toate aceste ucideri sunt absolut necesare pentru ca oamenii să nu mai fie atacați. De aceea, guvernul ar trebui să nu impună o normă de ucideri (care la urma urmei s-ar putea dovedi a fi falsă).

Propunerea Fluierul.ro Guvernul ar trebui să facă o hartă națională cu toate locurile unde au avut loc atacuri ale urşilor şi pe baza lor, să stabilească un ansamblu de zone critice, unde pot fi posibile atacuri, zone critice din jurul localităților umane, din jurul stânilor, a cabanelor, a păşunilor des folosite, etc. Orice urs care intră în aceste zone va fi, fie transferat în alte țări (dacă e posibil), fie ucis. În acest fel se evită atât atacurile asupra oamenilor cât şi măcelărirea a 2.600 de urşi. De asemenea orice alt urs care atacă oameni, în orice altă zonă, trebuie urmărit şi ucis iar zona inclusă în rândul zonelor critice. Zonele unde au avut loc atacuri trebuie publicate periodic ca zone de risc, penru ca lumea să ştie la ce se poate aștepta. Același lucru trebuie făcut şi în cazul altor animale sălbatice periculoase cum sunt de exemplu mistreții (care atacă şi culturile agricole) sau şacalii (care mai ales în Deltă au ajuns să ucidă animalele domestice), etc. În acest fel, presiunea urşilor exercitată pe zonele locuite de oameni va scădea. Urşii vor încerca să caute alte zone mai departe de oameni, iar dacă nu vor găsi vor pune presiune pe alte zone locuite de oameni unde vor fi de asemenea uciși, până când se va ajunge "de la sine" la un echilibru între om şi urs. Acest mecanism de reglare ar trebui să rămână un mecanism permanent. Între timp statul ar trebui să treacă la refacerea habitatelor naturale lucru care în viitor va permite refacerea numărului de urşi sau chiar atingerea maximului de pe vremea lui Ceauşescu cel din 1988. Nu ne referim la vânătoare, distracție care ne scârbeşte. Una e să vânezi ca să ai ce mânca şi alta e să te distrezi ucigând. De altfel, dacă ați observat mulți cărora le plăcea să ucidă la vânătoare au sfârșit rău. Vă dăm doar două exemple: Nicolae Ceauşescu şi Adrian Năstase. Dumnezeu nu bate cu bota. "Şi cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura". Suntem siguri că mulți alți vânători "sunt pe lista" măsurătorilor cu care au măsurat. Şi nu numai ei.


Iată Principalele Pasaje din Documentul Guvernului despre situația urşilor din România

Cartea Roșie a vertebratelor din România (Botnariuc și Tatole 2005), în urma analizării datelor existente la acea dată, pe baza criteriilor și categoriilor elaborate de IUCN (2001), a inclus populația de urs brun din România în categoria speciilor vulnerabile.

Starea de conservare - Evaluarea stării de conservare a tuturor mamiferelor sălbatice din Europa, inițiată în 2005, în conformitate cu liniile directoare IUCN de evaluare a statutului de conservare a speciilor la nivel regional, include specia urs brun în categoria speciilor neamenințate (LC) pentru fiecare nivel regional analizat: continentul Europa (inclusiv partea europeană a Rusiei) și respectiv teritoriul UE25 (Temple și Terry 2007).

În prezent, la scară globală, în urma evaluării statutului de conservare evaluat pe baza criteriilor IUCN, ursul brun este listat ca specie neamenințată (LC - Least Concern) (McLellan și colab., 2008).

Conform prevederilor Directivei Habitate, statutul de conservare este considerat „favorabil” dacă:

- datele de dinamică a populației indică faptul că specia se menține pe termen lung ca element viabil al habitatelor sale naturale;

- aria de extindere

- specia dispune și este foarte probabil că va continua să dispună de un habitat suficient de extins pentru a-și menține populația pe termen lung.

În urma evaluării stării de conservare a speciilor sălbatice și a habitatelor naturale prevăzute în Anexa IV și Anexa V la Directiva Habitate în vederea raportării către Comisia Europeană în baza art. 17 din directivă, realizată în anul 2013 pentru perioada 2006-2012, starea de conservarea a populației de urs brun din România este favorabilă la nivelul regiunilor biogeografice alpină și continentală în care este răspândită specia.

Mărimea populației de urs brun la nivelul țării noastre a cunoscut variații în timp datorate presiunii antropice. În timpul celui de-al doilea război mondial, specia a fost vânată în exces și după război au mai rămas sub 1000 de indivizi.

La începuturile anilor 50, în România erau estimate 860 de exemplare. Ca urmare a scăderii alarmante a populației de urs, vânătoarea acestei specii a fost restricționată prin Decretul nr. 76/7.02.1953, fiind stabilit un sezon legal de vânătoare în perioada 1 martie - 15 ianuarie, interzisă vânarea femelelor de urs cu pui în tot timpul anului și împușcarea urșilor în bârlog, stabilită o cotă de recoltare și obligativitatea obținerii licenței de vânătoare individuală. Populația de urs în țara noastră a crescut constant până în 1969, când a atins un număr de aproximativ 4700 de indivizi.

Începând cu 1969, datorită presiunii determinate de vânătoare, populația de urs a început să scadă, atingând în 1974 aproximativ 3700 de exemplare. Anul 1976 a marcat începutul unei noi perioade în managementul populației de urs în România prin introducerea Legii 26/1976 (Anon., 2005).

Prin această lege s-a stipulat perioada de vânătoare, care a fost diminuată la 6 luni și împărțită în 2 perioade (15 martie - 15 mai și 1 septembrie - 31 decembrie), au fost stabilite unități speciale pentru managementul vânatului al căror regim de administrare se realiza prin planuri speciale forestiere și de vânătoare care au dus la creșterea populației de urs, în mod particular datorită cantității mari de hrană zilnice și de creștere a perioadelor de hrănire (Micu, 1998).

Rezultatul acestor măsuri de protecție a fost o creștere substanțială a numărului de urși, atingând un vârf de aproape 8000 de indivizi în 1988. Numărul urșilor a scăzut substanțial din 1989 până în 1996 datorită braconajului, utilizării ilegale de otrăvuri și cotei de recoltă legale foarte mare (Anon., 2005). Începând cu anul 2001, populația de urs din România a înregistrat an de an o creștere ușoară a mărimii populației (Cazacu și colab. 2014).

Luând în considerarea data aderării României la UE, conform evaluărilor din perioada respectivă, populația de urs era estimată la circa 6000 de exemplare, reprezentând aproximativ 35-40% din efectivele estimate la nivelul Europei (exceptând Rusia), depășind numărul optim estimat de urși de 4000 de exemplare pe care habitatul natural îl susține în condiții naturale și care ar minimaliza impactul socio-economic (Anon., 2005).

Mărimea populației de urs brun din România este estimată la nivelul anului 2016 ca fiind cuprinsă în intervalul 6050-6640 de exemplare, conform studiului finanțat de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului "Studiu privind estimarea populațiilor de carnivore mari și pisică sălbatică din România (Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx și Felis silvestris) în vederea menținerii într-o stare favorabilă de conservare și pentru stabilirea numărului de exemplare din speciile strict protejate care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2016-2017".

Cea mai mare populație de urs din Europa se regăsește în Carpații românești (Ionescu 1999), fiind o populație stabilă (Straka et al. 2012) răspândită majoritar în bioregiunea alpină (Ionescu 1999). Studiile anterioare desfășurate pe exemplare de urs din România au indicat prezența unei singure populații (fără substructurare genetică) și o valoare ridicată a diversității genetice.

Astfel populația de urs din țara noastră a înregistrat una din cele mai ridicate valori ale diversității genetice din lume (Cotovelea et al. 2013).

S-a constatat existența unei singure populații cu o diversitate genetică ridicată de-a lungul Carpaților din România, rezultat confirmat prin analiza bayesiană. În schimb, structura de familie a urșilor habituați reprezintă o amenințare asupra echilibrului său genetic, pe termen lung existând pericolul apariției de exemplare degenerate, ca urmare a consangvinizărilor repetate posibile (Cotovelea 2014).

O amenințare asupra structurii populaționale o reprezintă urșii habituați, aceștia manifestând un comportament care nu este natural, tolerând prezența omului în mod neobișnuit (Schwartz et al. 2006).

La nivel regional, populația de urs din România este parte a populației din Carpați din cele 10 populații de urs de la nivelul Europei.

Populația de urs brun din Carpați este cea mai mare populație a acestei specii din Europa (exceptând Rusia), fiind estimată la aproximativ 7000 de indivizi din totalul de cca. 18000 de urși, iar dinamica mărimii acestei populații este stabilă (Boitani și colab. 2015).

Aria de distribuție a populației de urs brun din Carpați, la nivelul țărilor al căror teritoriu se suprapune peste aria de distribuție a acestei populații (România, Polonia, Serbia, Slovacia, dar exceptând Ucraina datorită lipsei informațiilor) este stabilă.

Distribuția populației de urs brun din România a fost mai mare în trecut, dar a fost redusă după cel de-al doilea război mondial, crescând încet după terminarea războiului.

Conform datelor din literatură, habitatul speciei urs în România ocupa la nivelul anilor 1960- 1970 aproximativ 28000 de km2 (Micu, 1998). Ca urmare a măsurilor adoptate în anul 1976, o dată cu creșterea mărimii populației înregistrată în perioada respectivă, aria de răspândire a acestei specii a crescut la 65000 km2 . Populația de urs brun în România ocupă o zonă de peste 69000 km2 , care reprezintă aproximativ 30% din suprafața țării, la altitudini mai mari de 600 m, de-a lungul întregii suprafețe împădurite din Carpații României, 93% fiind localizată în zona de munte și 7% în zona de deal (Anon., 2005).

După estimările oficiale, cea mai mare densitate se înregistrează în zona centrală și nord-estică a Carpaților, în județele Covasna, Brașov, Harghita, Bistrița, Buzău, Mureș și Neamț.

La nivel local, cea mai mare densitate de urși a fost înregistrată în zona Brașov-Valea Prahovei, în masivele Bucegi, Postăvaru, Piatra Mare și Munții Baiului, unde densitatea de urși este cuprinsă între 50-60 exemplare/10.000 ha de habitat. Aici sunt incluși și urșii habituați, care intră pe domeniul public (Jurj., 2016).(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

A INCEPUT CEA MAI MARE CACEALMA DIN ISTORIA OMENIRII. SCOPUL? Inchiderea minelor si a termocentralelor pe carbune mult mai ieftine. COP21 Conferinta ONU pe "teme climatice" a inceput luni la Paris. Scumpirea Energiei prin falimentarea industriei carbunelui

S-a făcut lumină în cazul Nădaş: Testamentul prin care familia Colţeu moştenise o avere colosală a fost FALSIFICAT

SUA. Încă o manipulare progresistă s-a încheiat în coadă de peşte...Procurorul special Mueller a depus raportul de investigații fără a pune sub acuzare pe nimeni din cercul lui Trump în legătură cu Rusia

Frumoasa asta fură meserie de la Busu

SCANDAL în lumea INTERLOPĂ. SOŢIA lui Ion Clămparu "a fugit" cu un alt BĂRBAT FOTO

OLANDA - GERMANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: Meciul de care depinde calificarea României în semifinalel CE

Cu toții o știm și o iubim pe FETIȚA ZURLI. CUM ARATĂ în realitate, cum o CHEAMĂ de fapt și ce VÂRSTĂ are | VIDEO

Cea mai mare surpriză a turneului de la Miami! OUT din turul al treilea după un colaps cum rar se vede, Naomi Osaka poate pierde fotoliul de lider mondial. Ce șanse are Simona și cine o mai poate depăși pe niponă

Digi24 Au crescut salariile medicilor, au crescut și șpaga și dezinteresul în spitale. "Că îngrijește 2 sau 100, el și-a luat banul"

​Euro 2020, preliminarii: Spania, victorie la limită cu Norvegia (2-1) în grupa României; Italia a învins Finlanda (2-0) - Rezultatele serii

VIDEO Operațiune dramatică de salvare pe nava de croazieră Viking Sky, după ce motoarele au cedat

Ioan Becali, povești 'nebune' din închisoare: "Mă, tu ești homosexual? Da, sunt! De mâine...". Când se eliberează Borcea, 'menajera' din celulă și momentul în care fostul acționar de la Dinamo s-a speriat teribil: "Victoraș, vino că m-am văzut!"

Proteste de amploare în Germania față de legea europeană a copyright-ului în internet

Bianca Andreescu la superlativ: victorie cu repetiție în fața lui Kerber, al zecelea succes consecutiv și calificare în optimile de la Miami. Adversara din "sferturi" și cât urcă în clasamente

"Comicărie, rușine, nu se poate așa ceva la echipa națională". Cornel Dinu, scos din minți de un detaliu care a trecut neobservat: "Mă opresc aici, mă apucă pandaliile!"

Simona Halep a aflat când joacă în turul III la Miami. Organizatorii au anunțat ora meciului cu Polona Hercog

"A fost o decizie de ultim moment, e grozav!". Prima reacție după victoria mare a Simonei Halep la Miami + duel cu o româncă în turul următor

Julia Goerges: "A fost o decizie de ultim moment să joc cu Simona la dublu. Facem echipă bună"

A început 'războiul' Ioan Becali vs. soția lui Regehcampf. 'Giovani' anunță: "Stanciu nu a plecat pe 10 milioane și nu are două milioane salariu. Atât a costat! Mai făceam și eu d-astea, dar cu un Ilie Dumitrescu"

Darren Cahill intervine în polemica iscată de Kerber prin atacul neobișnuit la adresa Biancăi Andreescu. Moment de sinceritate al australianului

Naomi Osaka, în pericol să piardă locul 1 WTA după eliminarea de la Miami. Ce șanse are Simona Halep să redevină lider mondial

LIVE BLOG | Niculescu - Wozniacki se joacă ACUM, în turul III, la Miami. E loc de revenire? Daneza a servit pentru victorie, dar Monica i-a "tăiat" ritmul și a forțat intrarea în tiebreak

Theresa May, presată să plece din fruntea guvernului: Mai mulți miniștri pregătesc înlăturarea ei, pe fondul haosului privind Brexit-ul

​ATP Miami: Radu Albot, aproape de surpriză cu Roger Federer; Anderson și Tsitsipas merg mai departe; Zverev, Cilic și Khachanov au părăsit competiția (Rezultatele complete)

Lovituri israeliene asupra Fâșiei Gaza, ca ripostă la lansări de încărcături explozive

Paradă naționalistă a liderilor PSD, la Brașov. Ștefănescu: PSD e singurul partid românesc, nu e finanțat din străinătate / Teodorovici: Să înțelegem cine dorește binele acestei țări

​Box: Bogdan Dinu, învins prin KO de bulgarul Kubrat Pulev

VIDEO Scandal la mitigul PSD de la Brașov. Un protestatar și un susținător PSD s-au luat la bătaie

Angelique Kerber, reacție DURĂ după înfrângerea în fața Biancăi Andreescu: Ești cea mai mare regină a dramelor pe care o știu

Spania - Norvegia 2-1, în preliminariile EURO 2020

​WTA Miami: Bianca Andreescu, Petra Kvitova și Kiki Bertens s-au calificat în optimi; Naomi Osaka, Angelique Kerber și Julia Goerges au fost eliminate (Rezultatele complete)

Un bărbat a fost ȘOCAT să găsească un ȘOBOLAN MORT în cutia sa de Coca-Cola, imediat după ce a terminat băutura. Compensația DE TOT RÂSUL, din partea companiei | FOTO

Cea mai dură reacție după Suedia - România 2-1. Un nume mare voia 'mazilirea' lui Stanciu: "Afară! Îl scoteam după 30 de minute"

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 24 martie

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Răzvan Pîrcălabu, președinte FR de Lupte: "Ar fi o normalitate să readucem un titlu olimpic în România"

Interviu cu scriitoarea Andreea Răsuceanu. Despre ce scriu azi scriitorii români buni și de ce merită ei citiți

Care vor fi tendințele în România în materie de călătorii din anul 2019

Două cutremure cu magnitudinea de 5,4 grade și 6,3 pe scara Richter s-au produs în Indonezia

Eugen Tomac, discuții la "Lincoln Day" cu Donald Trump Jr. Ce i-a spus fiul președintelui SUA despre România | FOTO

Codrin Ștefănescu: PSD este singurul partid românesc, format din oameni normali, muncitori, nu ca ceilalți

Digisport: Cahill, după gestul controversat al lui Kerber la adresa Biancăi Andreescu. Cum s-ar fi comportat Simona Halep

Serena Williams s-a retras de la Miami și ratează "sfertul" cu Simona Halep. Motivul invocat: "Sper să revin anul viitor!"

Momente de groază în preliminariile EURO. A rămas întins pe teren după o lovitură la cap, dar reacția medicilor i-a uimit pe toți. FOTO

Străzile "uitate" din centrul orașului Cluj-Napoca, de nerecunoscut în urma unor proiecte de 15 milioane euro

Andreescu, în conflict cu Kerber la finalul victoriei mari de la Miami: "Ești cea mai mare regină a dramelor! pe care o știu". VIDEO | Momentul incredibil la acest nivel și reacția de campioană a Biancăi

​WTA Miami: Monica Niculescu, eliminată de Caroline Wozniacki după un meci de uzură

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 24 martie

Serbia: Continuă protestele săptămânale împotriva președintelui Aleksandar Vucic

Tenis: Monica Niculescu, învinsă de Caroline Wozniacki, în turul al treilea la Miami (WTA)

România, în preliminariile EURO 2020. Clasament Grupa F, programul meciurilor și rezultatele

LIVE BLOG | Niculescu - Wozniacki se joacă ACUM, în turul III, la Miami. Monica se ține scai de Caroline, iar concluzia e una singură: "power play!" VIDEO

LIVE BLOG | Monica Niculescu părăsește turneul de la Miami în turul trei. Wozniacki răzbate după mai bine de două ore, deși românca a întrecut-o la numărul de lovituri câștigătoare

Înălțimile Golan: Druzii protestează față de sprijinirea suveranității israeliene asupra platoului montan, declarată de Trump

Bolşevicii n-au murit, vin cu Cioloş travestiți....Dan Andronic, EVZ - "Dacian Cioloș și Dan Barna folosesc mijloace de propagandă comuniste. O posibilă explicație".

O fostă membră Spice Girls a dezvăluit că a avut o aventură de o noapte cu o colegă de trupă

Venezuela: Nicolas Maduro îl acuză pe Juan Guaido că pregătește un complot pentru a-l asasina

Tudose, despre Codrin Ștefănescu: Pe unii care trăiesc în lumea lor e bine să nu-i contrazici

Kalașnikov vs Beretta, arma la care renunță armata și armamentul compatibil NATO la care trece

Profesoară din Bucureşti, VEDETA în filme PORNO FOTO


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34

Nr. de articole la aceasta sectiune: 2040, afisate in 34 pagini.ieri 06:05 CITATUL ZILEI