23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Documentul Guvernului despre situația urşilor din România. Guvernul propune reducerea numărului de urşi de la 6600 la 4000. Ce propune Fluierul.ro pentru a nu mai fi atacați oameni şi pentru a nu fi măcelăriți 2.600 de urşi


Nota Redacției=Opinia Fluierul.ro

Principiu: Este evident că oamenii sunt mai importanți decât animalele sălbatice şi orice animal care atacă omul fără a fi provocat trebuie ucis. Restul sunt minciuni şi manipulări ecologico-progresiste lansate după tipicul soroşist.. Situația fetei atacate de Urs, dimineața în timp ce mergea la şcoală în orașul Făgăraș este demnă de filmele horror şi arată un stat neputincios aflat în descompunere. Alte zeci de atacuri neprovocate ale urşilor s-au înregistrat anul trecut, atacuri care s-au soldat cu mai mulți răniți. Așa ceva e de netolerat.

1. Este evident că numărul de aproximativ 6600 al urşilor din România este în prezent mai mare decât cel optim pentru habitatul actual disponibil altfel nu am avea toate aceste atacuri asupra oamenilor generate de urşii, care dau de oameni, atunci când caută de mâncare.

2. Cum nu ne putem aștepta peste noapte la refacerea şi mărirea habitatului natural (proces care durează zeci de ani) este evident că numărul urşilor pe termen scurt, înseamnă uciderea unora dintre ei. Asta dacă nu cumva alte țări s-ar oferi să-i preia (lucru de care ne îndoim profund că s-ar putea întâmpla că doar ei sunt cei care au decimat urşii în țările lor şi acum apar la noi, ca să ne țină nouă (=adevărații păstrători de urşi din Europa), lecții puturoase de ecologie soroşistă despre "Cum trebuie protejați urşii").

Prin urmare, Fără Uciderea pe termen scurt, a unora dintre urşi (mai ales a celor din apropierea zonelor locuite), la venirea toamnei şi a iernii, când hrana se împuținează, vom avea alți zeci de oameni atacați de urşi şi mai devreme sau mai târziu vom avea oameni uciși de urşi, aşa cum am avut deja, în acest an, un om ucis de mistreț. Sigur se va întâmpla aşa căci Probabilitățile "nu greşesc" niciodată.

3. DAR. DAR DAR....Dar pe de altă parte, ne este imposibil să spunem dacă cifra optimă de urşi care pot trăi optim în habitatul actual este de doar 4.000 de urşi (cum ne spune Guvernul citând un studiu X) sau dacă este mai mare. Căci, dacă în 1988, pe vremea lui Ceauşescu puteau trăi bine mersi, 8.000 de urși în România, iar astăzi guvernul vine şi ne spune că mai pot trăi optim doar 4000, asta înseamnă că în 30 de ani cineva a distrus 50% din habitatul natural în care trăiesc urşii. Guvernul ar fi trebuit, în primul şi-n primul rând, să includă în studiu cine a distrus acest habitat şi cine a lăsat să fie distrus acest habitat şi să-i pună de urgență pe vinovați sub răspundere penală. Căci să propui uciderea urşilor pentru greşelile penale ale altora, care scapă nepedepsiți, e întotdeauna foarte uşor. Dar cine s-o facă? S-a distrus el habitatul oamenilor şi scade dramatic numărul românilor şi justiția progresistă de la noi se face că nu vede. Ea se ocupă cu dosarele adversarilor politici.

4. Pe scurt, Guvernul propune să fie uciși aproximativ 2.600 de urşi de la aproximativ 6.600 câți estimează că ar fi în prezent, pentru a se ajunge la un "optim" de 4.000 de urşi. Numărul necesar de ucideri, poate bine estimat, poate nu, este totuși IMENS. E păcat de Dumnezeu să propui uciderea a 2.600 de urşi fără a fi 100% sigur că toate aceste ucideri sunt absolut necesare pentru ca oamenii să nu mai fie atacați. De aceea, guvernul ar trebui să nu impună o normă de ucideri (care la urma urmei s-ar putea dovedi a fi falsă).

Propunerea Fluierul.ro Guvernul ar trebui să facă o hartă națională cu toate locurile unde au avut loc atacuri ale urşilor şi pe baza lor, să stabilească un ansamblu de zone critice, unde pot fi posibile atacuri, zone critice din jurul localităților umane, din jurul stânilor, a cabanelor, a păşunilor des folosite, etc. Orice urs care intră în aceste zone va fi, fie transferat în alte țări (dacă e posibil), fie ucis. În acest fel se evită atât atacurile asupra oamenilor cât şi măcelărirea a 2.600 de urşi. De asemenea orice alt urs care atacă oameni, în orice altă zonă, trebuie urmărit şi ucis iar zona inclusă în rândul zonelor critice. Zonele unde au avut loc atacuri trebuie publicate periodic ca zone de risc, penru ca lumea să ştie la ce se poate aștepta. Același lucru trebuie făcut şi în cazul altor animale sălbatice periculoase cum sunt de exemplu mistreții (care atacă şi culturile agricole) sau şacalii (care mai ales în Deltă au ajuns să ucidă animalele domestice), etc. În acest fel, presiunea urşilor exercitată pe zonele locuite de oameni va scădea. Urşii vor încerca să caute alte zone mai departe de oameni, iar dacă nu vor găsi vor pune presiune pe alte zone locuite de oameni unde vor fi de asemenea uciși, până când se va ajunge "de la sine" la un echilibru între om şi urs. Acest mecanism de reglare ar trebui să rămână un mecanism permanent. Între timp statul ar trebui să treacă la refacerea habitatelor naturale lucru care în viitor va permite refacerea numărului de urşi sau chiar atingerea maximului de pe vremea lui Ceauşescu cel din 1988. Nu ne referim la vânătoare, distracție care ne scârbeşte. Una e să vânezi ca să ai ce mânca şi alta e să te distrezi ucigând. De altfel, dacă ați observat mulți cărora le plăcea să ucidă la vânătoare au sfârșit rău. Vă dăm doar două exemple: Nicolae Ceauşescu şi Adrian Năstase. Dumnezeu nu bate cu bota. "Şi cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura". Suntem siguri că mulți alți vânători "sunt pe lista" măsurătorilor cu care au măsurat. Şi nu numai ei.


Iată Principalele Pasaje din Documentul Guvernului despre situația urşilor din România

Cartea Roșie a vertebratelor din România (Botnariuc și Tatole 2005), în urma analizării datelor existente la acea dată, pe baza criteriilor și categoriilor elaborate de IUCN (2001), a inclus populația de urs brun din România în categoria speciilor vulnerabile.

Starea de conservare - Evaluarea stării de conservare a tuturor mamiferelor sălbatice din Europa, inițiată în 2005, în conformitate cu liniile directoare IUCN de evaluare a statutului de conservare a speciilor la nivel regional, include specia urs brun în categoria speciilor neamenințate (LC) pentru fiecare nivel regional analizat: continentul Europa (inclusiv partea europeană a Rusiei) și respectiv teritoriul UE25 (Temple și Terry 2007).

În prezent, la scară globală, în urma evaluării statutului de conservare evaluat pe baza criteriilor IUCN, ursul brun este listat ca specie neamenințată (LC - Least Concern) (McLellan și colab., 2008).

Conform prevederilor Directivei Habitate, statutul de conservare este considerat „favorabil” dacă:

- datele de dinamică a populației indică faptul că specia se menține pe termen lung ca element viabil al habitatelor sale naturale;

- aria de extindere

- specia dispune și este foarte probabil că va continua să dispună de un habitat suficient de extins pentru a-și menține populația pe termen lung.

În urma evaluării stării de conservare a speciilor sălbatice și a habitatelor naturale prevăzute în Anexa IV și Anexa V la Directiva Habitate în vederea raportării către Comisia Europeană în baza art. 17 din directivă, realizată în anul 2013 pentru perioada 2006-2012, starea de conservarea a populației de urs brun din România este favorabilă la nivelul regiunilor biogeografice alpină și continentală în care este răspândită specia.

Mărimea populației de urs brun la nivelul țării noastre a cunoscut variații în timp datorate presiunii antropice. În timpul celui de-al doilea război mondial, specia a fost vânată în exces și după război au mai rămas sub 1000 de indivizi.

La începuturile anilor 50, în România erau estimate 860 de exemplare. Ca urmare a scăderii alarmante a populației de urs, vânătoarea acestei specii a fost restricționată prin Decretul nr. 76/7.02.1953, fiind stabilit un sezon legal de vânătoare în perioada 1 martie - 15 ianuarie, interzisă vânarea femelelor de urs cu pui în tot timpul anului și împușcarea urșilor în bârlog, stabilită o cotă de recoltare și obligativitatea obținerii licenței de vânătoare individuală. Populația de urs în țara noastră a crescut constant până în 1969, când a atins un număr de aproximativ 4700 de indivizi.

Începând cu 1969, datorită presiunii determinate de vânătoare, populația de urs a început să scadă, atingând în 1974 aproximativ 3700 de exemplare. Anul 1976 a marcat începutul unei noi perioade în managementul populației de urs în România prin introducerea Legii 26/1976 (Anon., 2005).

Prin această lege s-a stipulat perioada de vânătoare, care a fost diminuată la 6 luni și împărțită în 2 perioade (15 martie - 15 mai și 1 septembrie - 31 decembrie), au fost stabilite unități speciale pentru managementul vânatului al căror regim de administrare se realiza prin planuri speciale forestiere și de vânătoare care au dus la creșterea populației de urs, în mod particular datorită cantității mari de hrană zilnice și de creștere a perioadelor de hrănire (Micu, 1998).

Rezultatul acestor măsuri de protecție a fost o creștere substanțială a numărului de urși, atingând un vârf de aproape 8000 de indivizi în 1988. Numărul urșilor a scăzut substanțial din 1989 până în 1996 datorită braconajului, utilizării ilegale de otrăvuri și cotei de recoltă legale foarte mare (Anon., 2005). Începând cu anul 2001, populația de urs din România a înregistrat an de an o creștere ușoară a mărimii populației (Cazacu și colab. 2014).

Luând în considerarea data aderării României la UE, conform evaluărilor din perioada respectivă, populația de urs era estimată la circa 6000 de exemplare, reprezentând aproximativ 35-40% din efectivele estimate la nivelul Europei (exceptând Rusia), depășind numărul optim estimat de urși de 4000 de exemplare pe care habitatul natural îl susține în condiții naturale și care ar minimaliza impactul socio-economic (Anon., 2005).

Mărimea populației de urs brun din România este estimată la nivelul anului 2016 ca fiind cuprinsă în intervalul 6050-6640 de exemplare, conform studiului finanțat de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului "Studiu privind estimarea populațiilor de carnivore mari și pisică sălbatică din România (Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx și Felis silvestris) în vederea menținerii într-o stare favorabilă de conservare și pentru stabilirea numărului de exemplare din speciile strict protejate care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2016-2017".

Cea mai mare populație de urs din Europa se regăsește în Carpații românești (Ionescu 1999), fiind o populație stabilă (Straka et al. 2012) răspândită majoritar în bioregiunea alpină (Ionescu 1999). Studiile anterioare desfășurate pe exemplare de urs din România au indicat prezența unei singure populații (fără substructurare genetică) și o valoare ridicată a diversității genetice.

Astfel populația de urs din țara noastră a înregistrat una din cele mai ridicate valori ale diversității genetice din lume (Cotovelea et al. 2013).

S-a constatat existența unei singure populații cu o diversitate genetică ridicată de-a lungul Carpaților din România, rezultat confirmat prin analiza bayesiană. În schimb, structura de familie a urșilor habituați reprezintă o amenințare asupra echilibrului său genetic, pe termen lung existând pericolul apariției de exemplare degenerate, ca urmare a consangvinizărilor repetate posibile (Cotovelea 2014).

O amenințare asupra structurii populaționale o reprezintă urșii habituați, aceștia manifestând un comportament care nu este natural, tolerând prezența omului în mod neobișnuit (Schwartz et al. 2006).

La nivel regional, populația de urs din România este parte a populației din Carpați din cele 10 populații de urs de la nivelul Europei.

Populația de urs brun din Carpați este cea mai mare populație a acestei specii din Europa (exceptând Rusia), fiind estimată la aproximativ 7000 de indivizi din totalul de cca. 18000 de urși, iar dinamica mărimii acestei populații este stabilă (Boitani și colab. 2015).

Aria de distribuție a populației de urs brun din Carpați, la nivelul țărilor al căror teritoriu se suprapune peste aria de distribuție a acestei populații (România, Polonia, Serbia, Slovacia, dar exceptând Ucraina datorită lipsei informațiilor) este stabilă.

Distribuția populației de urs brun din România a fost mai mare în trecut, dar a fost redusă după cel de-al doilea război mondial, crescând încet după terminarea războiului.

Conform datelor din literatură, habitatul speciei urs în România ocupa la nivelul anilor 1960- 1970 aproximativ 28000 de km2 (Micu, 1998). Ca urmare a măsurilor adoptate în anul 1976, o dată cu creșterea mărimii populației înregistrată în perioada respectivă, aria de răspândire a acestei specii a crescut la 65000 km2 . Populația de urs brun în România ocupă o zonă de peste 69000 km2 , care reprezintă aproximativ 30% din suprafața țării, la altitudini mai mari de 600 m, de-a lungul întregii suprafețe împădurite din Carpații României, 93% fiind localizată în zona de munte și 7% în zona de deal (Anon., 2005).

După estimările oficiale, cea mai mare densitate se înregistrează în zona centrală și nord-estică a Carpaților, în județele Covasna, Brașov, Harghita, Bistrița, Buzău, Mureș și Neamț.

La nivel local, cea mai mare densitate de urși a fost înregistrată în zona Brașov-Valea Prahovei, în masivele Bucegi, Postăvaru, Piatra Mare și Munții Baiului, unde densitatea de urși este cuprinsă între 50-60 exemplare/10.000 ha de habitat. Aici sunt incluși și urșii habituați, care intră pe domeniul public (Jurj., 2016).(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Franța. Regimul Bilderbergului Macron reprimă în sânge protestele "Vestelor Galbene". PROTESTAR al "Vestelor Galbene", tată a trei copii și pompier voluntar, ÎMPUȘCAT DE POLIȚIE ÎN CAP.

EMINESCU 169 DE ANI DE LA NAŞTERE. Mihai Eminescu despre Biserica Ortodoxă Română: „Despreţuind Biserica noastră naţională şi înjosind-o, atei şi francmasoni cum sunt toţi, ei ne-au lipsit de arma cea mai puternică în lupta naţională"

UE. Vaccinul împotriva hepatitei B: Curtea de Justiție a Uniunii Europene recunoaște legătura între vaccinul Hepatitei B și îmbolnăvirile cu scleroză multiplă

PLANUL LUI SOROS: "Trebuie să câștigăm apoi votul semnificativ (din parlament) pe care May l-a promis în legătură cu BREXIT-ul. Acest lucru ar putea declanșa un nou referendum sau noi alegeri. Europa să fie liniștită, că întoarcerea va fi permanentă"

INCREDIBIL. Tusk și Juncker insinuează public necesitatea un al doilea referendum pentru BREXIT, fără ca să se pună în aplicare Referendumul VOTAT DEJA DE BRITANICI

Băncile străine îi jupoaie pe români DUBLU față de cum o fac cu cetățenii din celelalte state europene

UK. Parlamentul Britanic a dat de pământ cu Acordul de după Brexit semnat de Teresa May cu Federalista UE. Ce va urma? Sorosiștii-Progresiști din Parlament speră într-un alt Referendum, Brexiterii speră să nu ai fie nici un acord cu UE-ul

Premierul Progresist al Scoției, susține că un nou referendum privind apartenența Marii Britanii la UE este "singura opțiune credibilă" sau cum să ne pișăm pe VOTUL UNUI POPOR ÎNTREG....

UK. Fuga de Brexit sau Inconștiență? Descendenți ai victimelor Holocaustului stau la coadă pentru un pașaport german. Cel puțin în Anglia naziștii nu au ajuns nicodată la putere...

Foarte Mulți dintre liderii europeni progresisto-globaliști nu au copii. Să fie oare o pură întâmplare? Teoria probabilităților ne spune că nu.

GERMANIA PROGRESISTO-MERKELISTĂ: Ministrul German al Sănătății "UE are nevoie de reguli pentru a opri emigrarea doctorilor". Deci Medicii din UE sunt opriți să vină în Germania, dar nu și milioane de migranți ilegali din Africa și Asia.

Eminescu despre cum trebuie combătuți progresiștii: "Tocmai cerința de-a lăsa România să se prefacă într-o Americă sau o Belgie a Orientului este aceea căreia ne opunem din toate puterile. Lupta trebuie să devie mai substanțială. Lupta se va naționaliza"

Banca Națională? NU: Banca Anti-Națională...Deși știe că creșterea ROBOR duce la accentuarea jecmănirii românilor, BNR prin bugetarul de-o viață ajuns multi-milionar Isărescu, sare la gâtul Guvernului ca să salveze profitul cămătăresc al Băncilor Străine

ATENȚIE NU VĂ LĂSAȚI PROSTIȚI. A APĂRUT LUPUL ÎN HAINE DE OAIE: George Simion făcătura soroșistei PIPPIDI, candidează la Europarlamentare sub titulatura "Mișcarea Unionistă" și e lansat cu laude deșănțate, culmea chiar de pseudo-patrioții de la Active News

UK. Epidemie de schimbare de nume a copiilor "transgender". Copiii își schimba numele în certificatele de naștere, din băiat în fată, și din fată în băiat, după ce fac un sondaj cu voturi pe internet, cu acordul părinților inconstienți de ceea ce fac

Mihai Eminescu: „Ce caută aceste elemente nesănatoase în viaţa publică a statului? Uzurpatori, demagogi, capete deşarte, leneşi care trăiesc din sudoarea poporului fără a o compensa prin nimic, ciocoi boieroşi şi fuduli. Alungaţi turma acestor netrebnici!

SUBIECTE COMPER MATEMATICA 2018, etapa I: Când află elevii REZULTATE COMPER 2018

SUBIECTE ROMANA COMPER 2019. Emoţii pentru elevi. BAREME ROMANA COMPER 2019, ETAPA I

O țară vecină cu Marea Britanie anunță că va intensifica pregătirile pentru un eventual Brexit fără un acord

HOROSCOP 16 IANUARIE 2019: Veştile bune vin din mai multe direcţii

Brexit: Politicienii nordici își exprimă regretul pentru votul din Parlamentul britanic

Bilderbergul Macron scoate ARMATA pe străzi. Bilderbergul Macron scoate în acest weekend 80.000, ATENȚIE, 80.000 de polițiști și militari pentru A OPRI cu orice preț protestele "Vestelor Galbene"

LISTA CASTIGATORI CATENA. S-au tras la sorţi câştigătorii celor 10 autoturisme DACIA

Utile: ​Din ce mncare ne luăm vitamina C; 7 motive pentru căderea excesivă a părului; Pericolele la care ne expunem copiii atunci cnd i tratăm cu leacuri băbești

CITATUL ZILEI

Bancul zilei: BREXIT-ul, explicat altfel

Sibiu: Două persoane rănite într-un accident pe Valea Oltului; două mașini și două TIR-uri implicate

Un angajat al unei companii de IT și-a pus o cafea dimineața devreme, apoi s-a dus la geamul biroului. Aproape că i-a căzut cana din mână când a văzut acest OBIECT straniu pe râul din apropiere. "Extraterestru? Nimeni nu știe cum a fost posibil" | VIDEO

"Omul galben din Aleppo". Povestea bărbatului care poartă aceeași culoare de 35 de ani. "Dacă aș purta altceva, m-aș simți ciudat"

Guy Verhofstadt, după votul din Camera Comunelor: Ce acord Brexit vrea Parlamentul Marii Britanii?

Emmanuel Macron afirmă că Marea Britanie ar avea cel mai mult de pierdut în cazul unui Brexit fără un acord

Avertizare ANM: Cod galben de vânt puternic în șapte județe

INEDIT: În cel mai vechi deșert se aude un hit rock înregistrat în 1982. Locul în care se află difuzoarele, necunoscut| VIDEO

Clipe demene de FILMELE PORNO la metrou, în miezul zilei. Ce s-a întâmplat este de infarct

Le Point: De ce Donald Trump ar avea legături cu Rusia?

Financial Times: Polonezii tnjesc după calitățile pe care primarul Gdansk-ului le avea din belșug

Dolj: Un microbuz cu 11 pasageri s-a răsturnat între Calopăr și Gura Văii; patru persoane au fost rănite

Petre Roman și Teodor Brateș i nvață pe studenți Etica la Universitatea din București

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MIERCURI 16 IANUARIE 2019. Ce faci azi cu simţurile tale?

Harry Kane, indisponibil pnă n luna martie/ Englezul va rata dubla cu Borussia Dortmund din Champions League

​CM Handbal (m): Brazilia a nvins Rusia/ Egal ntre Franța și Germania

CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: MIERCURI 16 ianuarie 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Geanina din "Las Fierbinţi", surprinsă fără lenjerie intimă FOTO

DRPCIV: Înmatriculările de autoturisme rulate au scăzut cu circa 9% anul trecut, după un avans de peste 74%, în 2017

Accident cu trei mașini pe DN5: Un mort și doi răniți

Video CERN plănuiește să construiască un accelerator de particule cu diametrul de 100 de kilometri

Congresul din Venezuela îl declară NELEGITIM pe președintele Maduro și cere organizarea de alegeri anticipate

Un automobil s-a răsturnat într-un accident în care au fost implicate și două TIR-uri. Două persoane au ajuns la spital

​VIDEO Imagini emoționante - Victoria Azarenka, n lacrimi după ce a părăsit AO: Am trecut prin multe ncercări n viața mea și cteodată mă ntreb de ce

Povestea lui Arthur Larsen, cel supranumit Jean Dean al tenisului - Alcool, țigări, nopți pierdute: Sportul alb, terapie după participarea n Al Doilea Război Mondial

Faze tari: Chinezii au crescut o plantă de bumbac pe lună; Prima operație la distanță, prin 5G; Praful de stele, unic n lume, creat n laboratoare romnești

Parlamentarii britanici pregătesc o moțiune prin care să amâne procedura Brexit-oameni de afaceri

CCR se pronunță astăzi asupra sesizării conflictului Parlament-Ministerul Public în legătură cu protocoalele

Subiectele zilei: Din cărțile care i apar azi n Romnia, Eminescu ar fi cștigat din drepturile de autor n jur de 2.500 de lei pe lună; Cum a văzut presa discursul lui Dăncilă din PE; Efectele recursului compensatoriu continuă să strrnească

Nigel Farage crede că Marea Britanie se îndreaptă spre amânarea Brexit-ului și un nou referendum

O carte pe zi: "Mici focuri pretutindeni", de Celeste Ng

Zi plină la CCR- Sesizările președintelui Iohannis, ale USR-PNL și o decizie pe tema protocoalelor se numără printre dosarele aflate pe masa judecătorilor

EXCLUSIV | Când te naști prea târziu: "Mi-ar fi plăcut să-l am antrenor pe Mircea Lucescu, dar am lucrat cu Răzvan"

ANCOM propune ca Poșta să fie furnizor de serviciu universal în domeniu până la sfârșitul lui 2019

Australian Open: Irina Bara și Monica Niculescu, n turul doi al probei de dublu


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1276, afisate in 22 pagini.ieri 06:08 CITATUL ZILEI