23:59
Comentarii Adauga Comentariu

Documentul Guvernului despre situația urşilor din România. Guvernul propune reducerea numărului de urşi de la 6600 la 4000. Ce propune Fluierul.ro pentru a nu mai fi atacați oameni şi pentru a nu fi măcelăriți 2.600 de urşi


Nota Redacției=Opinia Fluierul.ro

Principiu: Este evident că oamenii sunt mai importanți decât animalele sălbatice şi orice animal care atacă omul fără a fi provocat trebuie ucis. Restul sunt minciuni şi manipulări ecologico-progresiste lansate după tipicul soroşist.. Situația fetei atacate de Urs, dimineața în timp ce mergea la şcoală în orașul Făgăraș este demnă de filmele horror şi arată un stat neputincios aflat în descompunere. Alte zeci de atacuri neprovocate ale urşilor s-au înregistrat anul trecut, atacuri care s-au soldat cu mai mulți răniți. Așa ceva e de netolerat.

1. Este evident că numărul de aproximativ 6600 al urşilor din România este în prezent mai mare decât cel optim pentru habitatul actual disponibil altfel nu am avea toate aceste atacuri asupra oamenilor generate de urşii, care dau de oameni, atunci când caută de mâncare.

2. Cum nu ne putem aștepta peste noapte la refacerea şi mărirea habitatului natural (proces care durează zeci de ani) este evident că numărul urşilor pe termen scurt, înseamnă uciderea unora dintre ei. Asta dacă nu cumva alte țări s-ar oferi să-i preia (lucru de care ne îndoim profund că s-ar putea întâmpla că doar ei sunt cei care au decimat urşii în țările lor şi acum apar la noi, ca să ne țină nouă (=adevărații păstrători de urşi din Europa), lecții puturoase de ecologie soroşistă despre "Cum trebuie protejați urşii").

Prin urmare, Fără Uciderea pe termen scurt, a unora dintre urşi (mai ales a celor din apropierea zonelor locuite), la venirea toamnei şi a iernii, când hrana se împuținează, vom avea alți zeci de oameni atacați de urşi şi mai devreme sau mai târziu vom avea oameni uciși de urşi, aşa cum am avut deja, în acest an, un om ucis de mistreț. Sigur se va întâmpla aşa căci Probabilitățile "nu greşesc" niciodată.

3. DAR. DAR DAR....Dar pe de altă parte, ne este imposibil să spunem dacă cifra optimă de urşi care pot trăi optim în habitatul actual este de doar 4.000 de urşi (cum ne spune Guvernul citând un studiu X) sau dacă este mai mare. Căci, dacă în 1988, pe vremea lui Ceauşescu puteau trăi bine mersi, 8.000 de urși în România, iar astăzi guvernul vine şi ne spune că mai pot trăi optim doar 4000, asta înseamnă că în 30 de ani cineva a distrus 50% din habitatul natural în care trăiesc urşii. Guvernul ar fi trebuit, în primul şi-n primul rând, să includă în studiu cine a distrus acest habitat şi cine a lăsat să fie distrus acest habitat şi să-i pună de urgență pe vinovați sub răspundere penală. Căci să propui uciderea urşilor pentru greşelile penale ale altora, care scapă nepedepsiți, e întotdeauna foarte uşor. Dar cine s-o facă? S-a distrus el habitatul oamenilor şi scade dramatic numărul românilor şi justiția progresistă de la noi se face că nu vede. Ea se ocupă cu dosarele adversarilor politici.

4. Pe scurt, Guvernul propune să fie uciși aproximativ 2.600 de urşi de la aproximativ 6.600 câți estimează că ar fi în prezent, pentru a se ajunge la un "optim" de 4.000 de urşi. Numărul necesar de ucideri, poate bine estimat, poate nu, este totuși IMENS. E păcat de Dumnezeu să propui uciderea a 2.600 de urşi fără a fi 100% sigur că toate aceste ucideri sunt absolut necesare pentru ca oamenii să nu mai fie atacați. De aceea, guvernul ar trebui să nu impună o normă de ucideri (care la urma urmei s-ar putea dovedi a fi falsă).

Propunerea Fluierul.ro Guvernul ar trebui să facă o hartă națională cu toate locurile unde au avut loc atacuri ale urşilor şi pe baza lor, să stabilească un ansamblu de zone critice, unde pot fi posibile atacuri, zone critice din jurul localităților umane, din jurul stânilor, a cabanelor, a păşunilor des folosite, etc. Orice urs care intră în aceste zone va fi, fie transferat în alte țări (dacă e posibil), fie ucis. În acest fel se evită atât atacurile asupra oamenilor cât şi măcelărirea a 2.600 de urşi. De asemenea orice alt urs care atacă oameni, în orice altă zonă, trebuie urmărit şi ucis iar zona inclusă în rândul zonelor critice. Zonele unde au avut loc atacuri trebuie publicate periodic ca zone de risc, penru ca lumea să ştie la ce se poate aștepta. Același lucru trebuie făcut şi în cazul altor animale sălbatice periculoase cum sunt de exemplu mistreții (care atacă şi culturile agricole) sau şacalii (care mai ales în Deltă au ajuns să ucidă animalele domestice), etc. În acest fel, presiunea urşilor exercitată pe zonele locuite de oameni va scădea. Urşii vor încerca să caute alte zone mai departe de oameni, iar dacă nu vor găsi vor pune presiune pe alte zone locuite de oameni unde vor fi de asemenea uciși, până când se va ajunge "de la sine" la un echilibru între om şi urs. Acest mecanism de reglare ar trebui să rămână un mecanism permanent. Între timp statul ar trebui să treacă la refacerea habitatelor naturale lucru care în viitor va permite refacerea numărului de urşi sau chiar atingerea maximului de pe vremea lui Ceauşescu cel din 1988. Nu ne referim la vânătoare, distracție care ne scârbeşte. Una e să vânezi ca să ai ce mânca şi alta e să te distrezi ucigând. De altfel, dacă ați observat mulți cărora le plăcea să ucidă la vânătoare au sfârșit rău. Vă dăm doar două exemple: Nicolae Ceauşescu şi Adrian Năstase. Dumnezeu nu bate cu bota. "Şi cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura". Suntem siguri că mulți alți vânători "sunt pe lista" măsurătorilor cu care au măsurat. Şi nu numai ei.


Iată Principalele Pasaje din Documentul Guvernului despre situația urşilor din România

Cartea Roșie a vertebratelor din România (Botnariuc și Tatole 2005), în urma analizării datelor existente la acea dată, pe baza criteriilor și categoriilor elaborate de IUCN (2001), a inclus populația de urs brun din România în categoria speciilor vulnerabile.

Starea de conservare - Evaluarea stării de conservare a tuturor mamiferelor sălbatice din Europa, inițiată în 2005, în conformitate cu liniile directoare IUCN de evaluare a statutului de conservare a speciilor la nivel regional, include specia urs brun în categoria speciilor neamenințate (LC) pentru fiecare nivel regional analizat: continentul Europa (inclusiv partea europeană a Rusiei) și respectiv teritoriul UE25 (Temple și Terry 2007).

În prezent, la scară globală, în urma evaluării statutului de conservare evaluat pe baza criteriilor IUCN, ursul brun este listat ca specie neamenințată (LC - Least Concern) (McLellan și colab., 2008).

Conform prevederilor Directivei Habitate, statutul de conservare este considerat „favorabil” dacă:

- datele de dinamică a populației indică faptul că specia se menține pe termen lung ca element viabil al habitatelor sale naturale;

- aria de extindere

- specia dispune și este foarte probabil că va continua să dispună de un habitat suficient de extins pentru a-și menține populația pe termen lung.

În urma evaluării stării de conservare a speciilor sălbatice și a habitatelor naturale prevăzute în Anexa IV și Anexa V la Directiva Habitate în vederea raportării către Comisia Europeană în baza art. 17 din directivă, realizată în anul 2013 pentru perioada 2006-2012, starea de conservarea a populației de urs brun din România este favorabilă la nivelul regiunilor biogeografice alpină și continentală în care este răspândită specia.

Mărimea populației de urs brun la nivelul țării noastre a cunoscut variații în timp datorate presiunii antropice. În timpul celui de-al doilea război mondial, specia a fost vânată în exces și după război au mai rămas sub 1000 de indivizi.

La începuturile anilor 50, în România erau estimate 860 de exemplare. Ca urmare a scăderii alarmante a populației de urs, vânătoarea acestei specii a fost restricționată prin Decretul nr. 76/7.02.1953, fiind stabilit un sezon legal de vânătoare în perioada 1 martie - 15 ianuarie, interzisă vânarea femelelor de urs cu pui în tot timpul anului și împușcarea urșilor în bârlog, stabilită o cotă de recoltare și obligativitatea obținerii licenței de vânătoare individuală. Populația de urs în țara noastră a crescut constant până în 1969, când a atins un număr de aproximativ 4700 de indivizi.

Începând cu 1969, datorită presiunii determinate de vânătoare, populația de urs a început să scadă, atingând în 1974 aproximativ 3700 de exemplare. Anul 1976 a marcat începutul unei noi perioade în managementul populației de urs în România prin introducerea Legii 26/1976 (Anon., 2005).

Prin această lege s-a stipulat perioada de vânătoare, care a fost diminuată la 6 luni și împărțită în 2 perioade (15 martie - 15 mai și 1 septembrie - 31 decembrie), au fost stabilite unități speciale pentru managementul vânatului al căror regim de administrare se realiza prin planuri speciale forestiere și de vânătoare care au dus la creșterea populației de urs, în mod particular datorită cantității mari de hrană zilnice și de creștere a perioadelor de hrănire (Micu, 1998).

Rezultatul acestor măsuri de protecție a fost o creștere substanțială a numărului de urși, atingând un vârf de aproape 8000 de indivizi în 1988. Numărul urșilor a scăzut substanțial din 1989 până în 1996 datorită braconajului, utilizării ilegale de otrăvuri și cotei de recoltă legale foarte mare (Anon., 2005). Începând cu anul 2001, populația de urs din România a înregistrat an de an o creștere ușoară a mărimii populației (Cazacu și colab. 2014).

Luând în considerarea data aderării României la UE, conform evaluărilor din perioada respectivă, populația de urs era estimată la circa 6000 de exemplare, reprezentând aproximativ 35-40% din efectivele estimate la nivelul Europei (exceptând Rusia), depășind numărul optim estimat de urși de 4000 de exemplare pe care habitatul natural îl susține în condiții naturale și care ar minimaliza impactul socio-economic (Anon., 2005).

Mărimea populației de urs brun din România este estimată la nivelul anului 2016 ca fiind cuprinsă în intervalul 6050-6640 de exemplare, conform studiului finanțat de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului "Studiu privind estimarea populațiilor de carnivore mari și pisică sălbatică din România (Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx și Felis silvestris) în vederea menținerii într-o stare favorabilă de conservare și pentru stabilirea numărului de exemplare din speciile strict protejate care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2016-2017".

Cea mai mare populație de urs din Europa se regăsește în Carpații românești (Ionescu 1999), fiind o populație stabilă (Straka et al. 2012) răspândită majoritar în bioregiunea alpină (Ionescu 1999). Studiile anterioare desfășurate pe exemplare de urs din România au indicat prezența unei singure populații (fără substructurare genetică) și o valoare ridicată a diversității genetice.

Astfel populația de urs din țara noastră a înregistrat una din cele mai ridicate valori ale diversității genetice din lume (Cotovelea et al. 2013).

S-a constatat existența unei singure populații cu o diversitate genetică ridicată de-a lungul Carpaților din România, rezultat confirmat prin analiza bayesiană. În schimb, structura de familie a urșilor habituați reprezintă o amenințare asupra echilibrului său genetic, pe termen lung existând pericolul apariției de exemplare degenerate, ca urmare a consangvinizărilor repetate posibile (Cotovelea 2014).

O amenințare asupra structurii populaționale o reprezintă urșii habituați, aceștia manifestând un comportament care nu este natural, tolerând prezența omului în mod neobișnuit (Schwartz et al. 2006).

La nivel regional, populația de urs din România este parte a populației din Carpați din cele 10 populații de urs de la nivelul Europei.

Populația de urs brun din Carpați este cea mai mare populație a acestei specii din Europa (exceptând Rusia), fiind estimată la aproximativ 7000 de indivizi din totalul de cca. 18000 de urși, iar dinamica mărimii acestei populații este stabilă (Boitani și colab. 2015).

Aria de distribuție a populației de urs brun din Carpați, la nivelul țărilor al căror teritoriu se suprapune peste aria de distribuție a acestei populații (România, Polonia, Serbia, Slovacia, dar exceptând Ucraina datorită lipsei informațiilor) este stabilă.

Distribuția populației de urs brun din România a fost mai mare în trecut, dar a fost redusă după cel de-al doilea război mondial, crescând încet după terminarea războiului.

Conform datelor din literatură, habitatul speciei urs în România ocupa la nivelul anilor 1960- 1970 aproximativ 28000 de km2 (Micu, 1998). Ca urmare a măsurilor adoptate în anul 1976, o dată cu creșterea mărimii populației înregistrată în perioada respectivă, aria de răspândire a acestei specii a crescut la 65000 km2 . Populația de urs brun în România ocupă o zonă de peste 69000 km2 , care reprezintă aproximativ 30% din suprafața țării, la altitudini mai mari de 600 m, de-a lungul întregii suprafețe împădurite din Carpații României, 93% fiind localizată în zona de munte și 7% în zona de deal (Anon., 2005).

După estimările oficiale, cea mai mare densitate se înregistrează în zona centrală și nord-estică a Carpaților, în județele Covasna, Brașov, Harghita, Bistrița, Buzău, Mureș și Neamț.

La nivel local, cea mai mare densitate de urși a fost înregistrată în zona Brașov-Valea Prahovei, în masivele Bucegi, Postăvaru, Piatra Mare și Munții Baiului, unde densitatea de urși este cuprinsă între 50-60 exemplare/10.000 ha de habitat. Aici sunt incluși și urșii habituați, care intră pe domeniul public (Jurj., 2016).(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:

  • Sa-i aducem pe ei in catarea p---i(nu scrie pustii)  Legio   2018-05-02 - 08:51

    Retardul generalizat al,si aici era sa scriu necuvantatoarelor dar i-mi bateam joc de ele, stupizilor care cred ca guverneaza, impreuna cu permanentii pupincuristi din teritoriu si complicitatea asa zisilor "barbati vanatori"(din AJFPS), loviti de impotenta, prostie si muieri care sunt satule de nimicnicia lor, a ajuns sa decimeze si fauna padurilor pentru ca, nu-i asa, ce usor e sa suprimi ceva ce nu se poate apara si riposta.....Nu e nici o scuza, NICI UNA....Noi ne putem ferii, evita habitatul lor, hranii, pentru a evita ca acestea sa coboare in "civilizatie",etc....De fapt cui poti sa te adresezi cand o privesti pe marita ministresa Graţiela Leocadia GAVRILESCU si nu o poti asimila decat cu cel mult o "motostivuitorista"(si aici sunt departe de a insulta femeile care lucreaza pe diferite utilaje)?.Suntem o tara plina de umili fara glorie cu o moralitate sub nivelul I si S(?),cu aere de mari cunoscatori fara de care lumea nu poate exista, prosti si cu sindromul turmei inoculat adanc in noi.Vom disparea ca natie cu tot cu paduri si animale...


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Trădătoare BREXIT-ului.

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

#REZIST – Procurorii DIICOT investigheaza cum au intrat în Romania peste 14.000.000 $ pentru a finanta grupari #rezist pro DNA, Iohannis. Pistele conduc la „portofel virtual” de pe BLOCKCHAIN, al ONG-ului Stefan Batory finantat de Soros

SEX TAPE made in Romania: 4 vedete autohtone FILMATE făcând perversităţi VIDEO

Celula este un SUPERCOMPUTER. Cum are loc Transcripția ADN-ului în ARN-mesager şi mai apoi Translația ARN-ului-mesager în proteine. Care sunt asemănările cu un Program de Calculator?

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

ORGIE în toaleta unui club din România. Totul a fost filmat cu un telefon mobil. VIDEO

TOP 10 cele mai bune ACTRIŢE PORNO din istorie. Sau cum sunt manipulați tinerii de mici FOTO

Prezentatoare TV în sânii goi, după ce a fost trădată de rochie în direct VIDEO

Smartphone Nokia la 100 de lei și Samsung Galaxy S8 cu preț INCREDIBIL. eMAG dezvăluie 10 produse din oferta de Black Friday

Cum fac SEX rusoaicele, nemţoaicele sau italiencele. Clipul care a făcut senzaţie pe net VIDEO

Privatizarea Sănătății sau Șmecheria lui Dragnea: Salariu Brut Relativ Mare.....dar toți banii curg la Asigurările Sociale, ce urmeaza a fi Privatizate care sunt TRIPLE față de Polonia. Asiguratorii Privați îți freacă deja mâinile de fericire

eMag, ofertă de Black Friday 2018: Samsung Galaxy S8 la 1.500 de lei, televizor de 80 cm la 400 de lei

Incident ȘOCANT cu un membru al forțelor speciale Navy SEALS. Iată ce IMAGINE terifiantă au primit prietenii de la el, pe când militarul se afla în Irak. Procurorii au deschis o anchetă

Finlanda:Întreruperea semnalului GPS din timpul recentelor exerciții militare NATO a venit din Rusia

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru VINERI 16 NOIEMBRIE 2018. Venus iese din retrograd, Mercur intra

Armata europeană, nouă prioritate a cuplului franco-german. Ce este această armată europeană și de ce strnește ea furia SUA

eNational anunță că "The Movement" - "Mișcarea" lui Steve Bannon (agreată și de Donald Trump) va susține coagularea forțelor conservatoare din România

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Horoscop weekend 17-18 noiembrie. Pe cine aşteaptă o mare dezamăgire în dragoste. Nu vă lăsaţi duşi de val

Analiza Gramaticala - Clasele V - VIII

Filme porno şi orgii sexuale într-o instituţie publică din Timişoara

Cum s-a trăit în România în anii '70- '80? UNII VĂ MINT spunându-vă că s-a trăit permanent prost între anii 1965 - 1989.

Accident mortal în Colentina

​Video-interviu. Socialistă europeană, despre gestul lui Iordache: Oribil, bădărănesc/ PSD ar trebui exclus din rndul socialiștilor europeni, dacă va continua să fie capturat de oameni corupți, ca Dragnea

Il Giornale: Rezultatul șocant al unei anchete privind Franța: și păstrează jumătate din banii donați pentru Africa

Textul rugăciunii "Tatăl Nostru" va fi modificat. Se schimbă un fragment de frază

INTERVIU EVENIMENT | Adrian Sârbu-Ion Cristoiu, față în față. "Jurnaliștii adevărați sunt nemuritori". EXCLUSIV DE LA ORA 12.00

INTERVIU | Hagi 2.0. Cum a crescut Ianis sub îndrumarea "Regelui", cât de tentante sunt ofertele din străinătate și ce spune despre posibilitatea de a evolua pentru naționala Turciei: "Sunt mândru că port numele ăsta"

Experții ONU și-au scurtat vizita n Ungaria/ Autoritățile nu le permit să verifice zonele de tranzit pentru refugiați

Topul celor mai sigure țări din lume pentru călătorii. Care este situația în România

Băsescu: Tot ce fac Dragnea, Tăriceanu, Dăncilă este diletantism. Bruxelles-ul o să-i răspundă "rămâi mămică suverană, dar nu ne mai căuta"

Financial review Prima pagină a presei străine: n rugăciunea Tatăl Nostru va fi nlocuit un vers. Interviu cu Manfred Werner, posibil viitor șef al CE. Theresa May promite să lupte pentru Brexitul ei. Vestele galbene, un fenomen dificil de definit

BLACK FRIDAY 2018 ALTEX. Catalogul celor mai mari reduceri

Șansele migranților din America Centrală de a intra în SUA sunt ''practic nule'', e ''foarte riscant'' (ministru)

Black Friday 2018. Ce să nu cumperi NICIODATĂ de VINEREA NEAGRĂ. Mulţi români şi-au luat ţeapă

Bancul zilei: Cel mai minunat soț

Estonia se alătură statelor care refuză să adere la pactul ONU privind migrația

Retenţia de apă. Cum să elimini balonarea şi excesul de apă din corp în doar 4 zile!

Turneul Campionilor | Federer a spulberat temerile fanilor și și-a luat o dulce revanșă: s-a calificat pentru a 15-a oară în semifinale. Clasamentul final în Grupa "Hewitt" + când revine pe teren elvețianul

Facebook va institui o curte de apel pentru evaluarea conținutului controversat

eMAG.ro BLACK FRIDAY, catalogul pe 2018. Peste 3 milioane de produse la reducere

ȘTIRILE OREI 09.00

Baschet: NBA - Houston Rockets renunță la serviciile lui Carmelo Anthony

Topul celor mai sigure ţări din lume, pentru turişti. România se află pe acelaşi loc cu Mexic şi Columbia, la unul dintre capitole

Producătorul biscuiților Oreo, vizat de Greenpeace pentru salvarea urangutanilor

China cere companiilor tech să colecteze datele ct mai detaliate ale utilizatorilor

EXCLUSIV | Cluburile din Europa își îndreaptă atenția spre Liga 1: "Au fost discuții". Totul a fost confirmat! Când s-ar putea face mutările și despre ce echipe e vorba

Tenis: Turneul Campionilor - Federer l-a învins pe Anderson și s-a calificat în semifinale

SUA se pregătește să nceapă urmărirea penală a lui Assange

O viitoare mireasă a aflat că partenerul o înșela chiar cu o seară înainte de nuntă. A reușit să se abțină, iar ce a făcut tânăra în fața altarului a fost total NEAȘTEPTAT. "Tu o vei face?"

Caru cu vedete: Mihai Bobonete, reacție fabuloasă după ce a văzut delfini din pluș cu penis ntr-un magazin; Regina a fost sufletul petrecerii la ziua Prințului Charles; Delia s-a mbrăcat n culori fondante și a făcut show printre acadele, la Sala Palatului

Wall Street Journal: Cel mai bun acord prost pe tema Brexit-ului. Acordul dnei May e groaznic dar este singurul

Cele mai nepotrivite zodii pentru o relatie pe termen lung

Cum a reușit Traian să pună mâna pe comoara dacilor ascunsă sub râul Sargeția. Aurul strămoșilor noștri a salvat Roma de la colaps

MIREASĂ prinsă de CAVALERUL de ONOARE în timp ce îşi înşela SOŢUL: Cine este BĂRBATUL ăsta? VIDEO

DENISA DE LA BAMBI, cerută în căsătorie. Unde a avut loc momentul romantic

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE 2018: Ziua împinge multe zodii pe căi nebătătorite. Previziunile zilei

Zodiac CHINEZESC săptămânal 19-25 NOIEMBRIE 2018. Un nou sfat ÎNŢELEPT chinezesc!

Ce distribuie un deputat PSD pe Facebook: Dragă Uniune Europeana, ești o curvă satanistă

Președintele lui Dinamo a clarificat care e stadiul vânzării clubului de către Ionuț Negoiță! Cât costă pachetul majoritar de acțiuni

Copilul jandarmeriţei din Suceava, ucisă pe o trecere de pietoni, a fost transferat la Bucureşti

SUA au eșuat în amendarea unei rezoluții a ONU privind căsătoriile forțate

Tragedie în showbiz, vedeta de 47 de ani a fost găsită fără suflare în propria locuinţă. Apucase să îşi sune medicul

Explozia din blocul de la Piatra Neamţ, Gigi Becali a venit în sprijinul familiilor afectate. A donat bani pentru acoperiş

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

Un adolescent de 17 ani a lovit cu maşina o femeie, apoi a fugit de la locul accidentului

O carte pe zi: "Prea multă fericire", de Alice Munro

Smartphone Nokia la 100 de lei și Samsung Galaxy S8 cu preț INCREDIBIL. eMAG dezvăluie 10 produse din oferta de Black Friday

Fotbal: Anglia a învins Statele Unite (3-0), în meciul de retragere al lui Wayne Rooney

TURNEUL CAMPIONILOR. Roger Federer, a 15-a oară în semifinale. Elveţianul a câştigat grupa "Lleyton Hewitt"

Actorii teatrului din Constanța care au semnat scrisoarea n care acuză abuzuri grave ale directoarei Dana Dumitrescu au fost dați afară din distribuția unui spectacol. Consiliul Județean Constanța anunță un control la teatru

Phenianul afirmă că a testat o armă de 'înaltă tehnologie'

Unul dintre cele șapte filme pierdute Oswald a fost găsit n Japonia. Arhiva Disney a confirmat că este filmul este autentic

(P) Top Shop a pregatit reduceri de pana la 70% de Black Friday 2018

CALENDAR ORTODOX 2018: Mii de români îşi sărbătoresc onomastica. La mulţi ani!

Replica dată de Macron lui Trump: Nu fac politică sau diplomație prin mesaje pe Twitter

Panică ntr-un teatru din Baltimore/ Un bărbat strigă ,,Salut Hitler

ONU: Cel puțin șapte membri ai forțelor de menținere a păcii au fost uciși în estul RD Congo

6 ponturi feng shui pentru abundenţa ta financiară

Bilanțul incendiilor de vegetație din California se ridică la peste 600 de persoane dispărute și 63 de morți

SEGA: n Bulgaria se vor plăti taxe pentru traversarea podurilor și tunelurilor

CITATUL ZILEI

Doi argentinieni suspectați de legături cu gruparea Hezbollah, arestați înainte de summitul G20

SUA impune sancțiuni pentru 17 oficiali saudiți implicați în uciderea lui Jamal Khashoggi

Presa in diagonală: Brexs*it, O națiune divizată: revista presei britanice după anunțarea Brexit

Coreea de Nord: Kim inspectează testarea unei arme tactice nou dezvoltate

Presa germană: De ce CDU, CSU și SPD pierd votanți și cum i-ar putea recștiga

Cu toții o știm și o iubim pe FETIȚA ZURLI. CUM ARATĂ în realitate, cum o CHEAMĂ de fapt și ce VÂRSTĂ are | VIDEO

Cele mai bune filme erotice pe care le-ai ratat - Video

Banca Transilvania face angajări în ţară. Iată posturile

Black Friday 2018 evoMAG: 70% dintre comenzile de Black Friday au venit de pe telefonul mobil

HOROSCOP DECEMBRIE 2018: Mercur revine în Săgetător vine cu aventuri cu gândul, iar Venus face un trigon cu Neptun

Theresei May i fuge pămntul de sub picioare: 48 de parlamentari conservatori au demarat procedura pentru demiterea ei

Doliu în televiziunea românească. Prezentatoarea de la "Steaua fără nume" şi "Floarea din grădină" a murit

Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a fost inculpat în secret în Statele Unite

Şoferul unui camion cu numere de Ungaria a decedat într-un accident pe DN7 după ce a adormit la volan

Dică a răspuns "înțepăturilor" trimise de "Rege": "Cred că a făcut și domnul Hagi de multe ori treaba asta"

Black Friday 2018. Românii au luat cu asalt magazinele de la miezul nopţii. Care a fost minutul de aur

#CentenarulMariiUniri Alba: Ședință CSM dedicată Centenarului Marii Uniri; participă procurorul general

DOZA DE CULTURĂ: "Fefeleaga"

EXCLUSIV | Rus a răspuns ofertei lui Gigi Becali: "E una dintre cele mai bune echipe din țară"

Asociație a Procurorilor: Recomandările MCV nu au caracter opțional

CSM București a obținut o victorie mare la Călărași și se menține pe locul 1 în Liga Națională de handbal masculin. Clasamentul după 10 etape

El e pariul lui Ilie Dumitrescu: "Este un jucător rar. Va ajunge să facă diferența la FCSB și la națională"

Incredibil! Dinamoviștii au vrut să-l dea afară pe Dan Nistor: "Ca să vezi cum e fotbalul!"

EXCLUSIV | A jucat cu Okunowo la Dinamo și a recunoscut: "Se vede dacă e 'țeapă' și eu cred că nu trecea printr-o perioadă prea bună"

Accident grav, sub ochii poliţiştilor. O tânără a rămas încarcerată într-un taxi

Cutremur cu magnitudine 6,6. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 33 km

Moartea suspectă la metrou: Trupul unui tânăr a fost găsit în stația Pantelimon

Alerte meteo COD GALBEN în mai multe judeţe

Cod galben de vânt puternic în două județe, până la ora 14.00

Două abutobuze şcolare s-au ciocnit în apropiere de Nuremberg. Aproximativ 40 de persoane au fost rănite

Studiu: Luxemburg, Elveția, Finlanda, Norvegia, Danemarca, Islanda, Slovenia, cele mai sigure țări din lume

VIDEO Roger Federer, n semifinale la Turneul Campionilor (6-4, 6-3 cu Kevin Anderson)

Căutat de justiția progresistă controlată de cine trebuie, fostul premier macedonean conservatorul Nikola Gruevski a fugit n Ungaria, unde a cerut azil politic

SUA: Un bărbat a strigat "Salut Hitler" într-un teatru din Baltimore, provocând panică

Iranul califică drept "halucinații" acuzațiile SUA privind intenția Teheranului de a influența viitoarele alegeri americane

Stirile ProTV: Un crater uriaș descoperit n Groenlanda pune pe jar comunitatea științifică. De ce trebuie luate măsuri urgente

Black Friday 2018 la eMAG, EvoMAG, Altex, Flanco. Ce oferte și reduceri promit cele mai cunoscute magazine


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13

Nr. de articole la aceasta sectiune: 1538, afisate in 13 pagini.ieri 10:38 Chec marmorat
ieri 10:32 Shaorma în casă
ieri 09:49 Ouă umplute
ieri 05:57 CITATUL ZILEI