23:59
Comentarii Adauga Comentariu

5 februarie 1997 Corriere della Sera. "SOROS FEDERALISTUL EUROPEAN. SOROS LANSEAZĂ PROIECTUL CONSTITUȚIEI EUROPENE" - "SOROS FEDERALISTA EUROPEO. SOROS LANCIA IL PROGETTO “COSTITUENTE” EUROPA"

Nota Redacției=Opinia Fluierul.ro

Publicăm acest articol apărut pe 5 feb., 1997 în ziarul italian Corriere della Sera și preluat cu entuziasm pe site-ul Radio Radicale, un post de radio și un site al Partidului Radical Italian, un partid federalist european din Italia, ca să vă arătăm ce influență Enormă, avea SOROS, la Bruxelles încă din 1997, și cum se ocupa el încă de pe atunci de proiectul unei Europe Federale, care să absoarbă în ea, toate Țările Europene, inclusiv pe cele din estul Europei.

Mai mult, din același articol, puteți constata, că la nivelul anului 1997, cei din Europa de Vest ȘTIAU FOARTE BINE, că SOROS prin Fundațiile sale controlează deja aproape în întregime fostele țări Comuniste din Europa de Est

5 feb., 1997 Corriere della Sera. "SOROS FEDERALISTUL EUROPEAN. SOROS LANSEAZĂ PROIECTUL CONSTITUȚIEI EUROPENE" - "SOROS FEDERALISTA EUROPEO. SOROS LANCIA IL PROGETTO “COSTITUENTE” EUROPA"

Partidul Radical - 5 februarie 1997SOROS FEDERALISTUL EUROPEAN

Corriere della Sera

5 februarie 1997

SOROS LANSEAZĂ PROIECTUL "CONSTITUȚIEI" EUROPENE

"SPECULATORUL" MARE DE DEBUT: REUNIUNEA LA BRUXELLES, CAMPANIA DE ASAMBLARE

de Danilo Taino

Acestea sunt zile de ploi înghețate pentru euro-euforici. Un pic de la întălnirea-alpină de la Davos, un pic din sala de clasa a administratiei din Frankfurt, avertismentul din jurul viitorului Europei este fara echivoc: Uniunea Monetara nu este încă pe drum, asa cum ar vrea să se creada (n.r. eram în 1997, între timp federaliștii au făcut Uniunea Monetară).

În zilele următoare, George Soros și un număr de alți oameni de afaceri și politicieni vor adăuga la această critică o cu totul altă critică.

De data aceasta însă nu vor fi doar cuvinte: joi, 6 februarie, la Bruxelles, va avea loc inițiativa Institutului pentru o Societate Deschisă a lui Soros, o primă întâlnire care va decide lansarea unei campanii continentale care ar trebui să conducă la formarea unei componente constitutivw a adunării europeneși, prin urmare, la elaborarea Cartei Constituționale Europene. Pe scurt, o Constitușie Europeană și un fel de Parlament bicameral continental


(n.red. până la urmă a apărut un parlament unicameral, iar ca și Constituție a apărut Tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona a fost semnat de statele membre ale UE la 13 decembrie 2007 și a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, asta ca să vedeți ce forță are acest SOROS care în 10 ani).


Este în esență debutul filantropului financiar-american pe scena politică a Uniunii Europene, după ce a construit o rețea extraordinară de relații politice și culturale în fostele țări socialiste. Dar nu numai.


n.red. Afăm aici, că în 1997, SOROS deja controla toată Europa de Est și o împingea spre absorbția ei în federalista UE


Platforma pe care se mișcă Soros este o întoarcere la originea (n.r. federalistă) a Comunității Europene, la o idee în care politica reia centrul uzurpat de economie: ceva capabil care să mobilizeze spiritele europene și federaliste ale continentului.

În Italia, de exemplu,
Giorgio Ruffolo, fost ministru socialist și om legat de unul dintre părinții fondatori ai Europei Federaliste, Altiero Spinelli, va lua parte la reuniunea de la Bruxelles;
Alfonso Iozzo, directorul superior al Banca San Paolo di Torino și președintele italian al Mișcării Federaliste Europene;
Francesco Rossolino, un alt exponent Federalist.
Și, probabil, Emma Bonino, de la Partidul Radical, actualmente comisar european.

"În total, nu vor mai fi mai mult de 30 de oameni, mai ales oameni de afaceri și politicieni", spune unul dintre organizatorii întâlnirii.

Sosirea lui Soros în politica vest-europeană este un eveniment care probabil va lăsa urme. Cunoscut la scară planetară ca speculator care a forțat lira italiană și lira sterlină să părăsească sistemul monetar european în septembrie 1992, în realitate Soros, de origine maghiară, a sprijinit ani de zile disidenții din Est (din țările comuniste).

Pe aceeași bază, odată ce a căzut zidul Berlinului, el a construit pornind o rețea de fundații, "Pentru o Societate Deschis", care au prin rădăcini în aproape toate țările din fostul bloc sovietic.

O organizație inspirată de principiile societății deschise a filosofului Karl Popper, rețeaua de Fundații a lui SOROS a devenit una dintre cele mai puternice și mai influente organizații ale fostului bloc comunist.

În cadrul noii companii, Soros a aruncat câteva sute de milioane de dolari, plus bunuri personale și o mare parte din influența și relațiile sale, atât europene, cât și americane.

Altădată un republican, astăzi SOROS este un aliat apropiat al administrației Clinton.

La Washington, SOROS a deschis un birou care funcționează ca ministru de externe.

În capitalele din Europa de Est, SOROS finanțează universitățile, organizează centre de studiu și, mai presus de toate, promovează intrarea instituțiilor post-socialiste în economia și politica mondială.

În instituțiile internaționale SOROS promovează cauza fostelor țări comuniste.

Sunt "un etatist apatrid", astfel s-a definit SOROS pe sine.

Acum, schimbarea focusul lui SOROS s-a schimbat și el se concentrează asupra Europei de Vest. Acesta este terenul pe care se întemeiază Societatea Deschisă, societatea deschisă și democratică, cu participarea cetățenilor la baza ei: Europa celor 15 plus a celorlalți 12 care așteaptă după vechea Cortină de Fier.

"Viziunea" lui Soros este destul de simplă: prin concentrarea asupra uniunii monetare (care nu este prejudiciabilă și care va fi păstrată), UE a neglijat, de fapt, obiectivul istoric de a uni continentul; acest lucru menținut înalt peretele care desparte Vestul de Est, și care riscă să creeze noi diviziuni în interiorul său. Prin această concentrare pe politica monetară s-a pierdut și contactul cu societatea civilă (n.red.. cu ONG-urile lui SOROS). Avem nevoie de cineva care să ia inițiativa de a ajunge la o Europă Unită peste 15 ani, bazată pe o uniune politică, împărtășită de cetățeni.

Pe această platformă, întâlnirea "restrânsă" de joi, la Bruxelles, ar trebui să decidă lansarea unei campanii europene de sensibilizare: data prevăzută pentru începerea campaniei este 9 mai (1997).

Apoi, protagoniștii inițiativei vor căuta colaborarea "unei serii de alte fundații care împărtășesc proiectul", spune unul dintre organizatori. Obiectiv final: să se ajungă, în '99, la momentul Alegerile din Parlamentul European, la ocazia convocării unei adunări constitutive "cu sarcina de a elabora Carta fundamentală a cetățenilor europeni" (n.r. adică un Nou Tratatb European mult mai apropiat de viziunea federalistă a Europei).

Sursa: RadioRadicale.itSoros federalista europeo

Di Partito Radicale Marco - 5 febbraio 1997 Invia a un amico, Stampa

SOROS FEDERALISTA EUROPEO

Corriere della Sera

5 feb., 1997

SOROS LANCIA IL PROGETTO “COSTITUENTE” EUROPA

IL GRANDE “SPECULATORE” AL DEBUTTO: RIUNIONE A BRUXELLES, POI LA CAMPAGNA PER L’ASSEMBLEA

di Danilo Taino

Sono giorni di docce gelate per gli euro-euforici. Un po’ dal party intallettual-alpino di Davos, un po’ dalla sale dei conigli di amministrazione di Francoforte, l’avvertimento che si aggira per l’Europa e’ senza equivoci: l’Unione monetaria non e’ sui binari giusti come si vorrebbe far credere. Nei prossimi giorni, George Soros e una serie di altri uomini d’affari e politici aggiungeranno critiche alle critiche. Questa volta pero’, non saranno solo parole: giovedi 6 febbraio, a Bruxelles, si terra’, su iniziativa della Open Society Institute di Soros, una prima riunione per decidere il lancio di una campagna continentale che dovrebbe portare alla formazione di un’assemblea costituente e quindi alla stesura della Carta costituzionale europea. Una specie di Bicamerale continentale insomma.

E’ in sostanza il debutto del finanziere-filantropo americano sulla scena politica dell’Unione europea dopo che ha costruito una rete straordinaria di rapporti politici e culturali nei Paesi ex socialisti. Ma non solo. La piattaforma su cui si muove Soros e’ un po’ un ritorno alle origini della Comunita’, a un’idea in cui si la politica riprende il centro della scena usurpato dall’economia: qualcosa capace di mobilitare gli spiriti europeisti e federalisti del continente. Dall’Italia, ad esempio, alla riunione di Bruxelles parteciperanno Giorgio Ruffolo, ex ministro socialista e uomo legato a uno dei padri fondatori dell’Europa, Altiero Spinelli; Alfonso Iozzo, un top manager della Banca San Paolo di Torino e presidente italiano del Movimento federalista europeo; Francesco Rossolino, altro esponente federalista. E, probabilmente, Emma Bonino, radicale, commissario europeo. “In tutto non saremo piu’ di 30 persone, per lo piu’ businessmen e politici”, dice uno degli organizzatori dell’incontro.

L’arrivo di Soros nella politica dell’Europa occidentale e’ un evento che probabilmente lasciera’ tracce. Conosciuto su scala planetaria come lo speculatore che costrinse la lira italiana e la sterlina ad abbandonare il Sistema monetario europeo nel settembre ‘92, in realta’ Soros, di origini ungheresi, ha sostenuto per anni i dissidenti dell’Est. E, da quella base, una volta caduto il muro di Berlino, ha costruito una rete di fondazioni che ormai hanno preso piede in quasi tutti i Paesi dell’ex blocco sovietico. Un’organizzazione che si ispira ai principi della Open Society del filosofo Karl Popper e che e’ diventato uno dei poteri piu’ forti e influenti nell’ex blocco comunista. Nell’impresa, soros ha gettato alcune centinaia di milioni di dollari, patrimonio personale, e buona parte della sua influenza e delle sue relazioni, europee e americane.

Un tempo repubblicano, oggi e’ alleato stretto dell’Amministrazione Clinton. A Washington ha aperto un ufficio che funziona da suo ministero degli Esteri. Nelle capitali dell’Est europeo finanzia università’, organizza centri di studio e, soprattutto, promuove l’ingresso degli establishment post -socialisti nell’economia e nella politica planetarie. Nelle istituzioni internazionali promuove la causa dei Paesi ex comunisti. “Uno statista senza Stato”, si e’ definito egli stesso in qualche caso.

Ora, lo spostamento di attenzione sull’Europa occidentale. E’ questo il terreno sul quale intende realizzare la Open Society, la societa’ aperta, democratica con alla base la partecipazione dei cittadini: l’Europa dei 15 piu’ i 12 che attendono di la’ dalla vecchia Cortina di Ferro. La “visione” di Soros e’ piuttosto semplice: concentrandosi sull’Unione monetaria (alla quale non e’ pregiudizialmente contrario), la Ue ha di fatto trascurato l’obiettivo storico di unire il continente; anzi, ha tenuto alto il muro che divide dall’Est, rischia di creare nuove divisioni al proprio interno e ha perso contatto con la societa’ civile. Serve qualcuno che prenda l’iniziativa per arrivare a un’Europa dei 15 piu’ 12, fondata sulla politica, condivisa dai cittadini.

Su questa piattaforma, la riunione “ristretta” di giovedi’ a Bruxelles dovrebbe decidere il lancio di una campagna di sensibilizzazione europea: data di partenza prevista il prossimo 9 maggio. Poi,

i protagonisti dell’iniziativa cercheranno la collaborazione “di una serie di altre fondazioni che condividono il progetto”, dice uno degli organizzatori. Obiettivo finale: arrivare, nel ‘99 , per

le elezioni del Parlamento europeo, alla convocazione di un’assemblea costituente “col compito di scrivere la Carta fondamentale dei cittadini europei”.

Sursa: RadioRadicale.it


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:

  • PLECATI,MAI,UE  ileana   2018-02-14 - 13:23

    Cu reptila voastra Soros si inecati-va . Niciodata Europa nu va consimti la asa ceva ,asta inseamna pierderea Suveranitatilor STatale si pentru ce, pt. reptila decrepita care trebuie dusa la tratament, impreuna cu asa zisii "lideri"UE ce si-au pierdut busola platiti de REPTILA ?


Adauga ComentariuCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

MANIPULAREA CU MORȚI. UN OM A MURIT LA 10 Zile de la Protest Dar Presa soroșistă se jură FĂRĂ DOVEZI că a murit de la Gazele Lacrimogene. Presa soroșistă: "în regatul Baronului s-a produs o moarte suspectă. Tocmai in regatul Baronului!"

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

SEX TAPE made in Romania: 4 vedete autohtone FILMATE făcând perversităţi VIDEO

Vâlcov acuză că Iohannis că ar fi avut înțelegeri cu CEO al OMV pe legea offshore în urma unor întâlniri repetate şi a retrimiterii legii offshore în parlament. Cine investighează posibila trădare de țară? NIMENI.

Directorul, SEX cu profa de matematică în şcoală. Elevii au filmat pe ascuns. VIDEO XXX

LIVE TEXT | U Craiova - Concordia Chiajna se joacă ACUM! S-a deschis scorul, cu zece minute înainte de final. Surpriză în Bănie

Mitriță și-a ieșit din minți după înfrângerea cu Chiajna. FOTO | Gestul care n-a lăsat loc de interpetări

Donald Trump a declarat într-un interviu acordat agenției Reuters că "cel mai probabil" se va întâlni din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un

Marocul va reintroduce serviciul militar obligatoriu

NYT: Steve Bannon și-a găsit un nou Trump, un premier ungar de extrema dreaptă

Subiectele zilei: Televiziunea publică germană prezintă un amplu reportaj despre proteste, Dragnea și scandalurile de corupție n care este implicat; Mic tratat de manipulare. Cum ne-a mințit Carmen Dan pas cu pas

EFEMERIDE ASTRONOMICE - 21 august

Mangia vrea o schimbare: "E un dezastru, e o dramă totală"

6 mesaje de "dincolo". Îţi vor schimba VIAŢA!

MHS Truck and Bus şi Roman SA vor să producă un camion românesc la standarde nemţeşti

Ea este Ivona, fiica lui "Garcea". La 18 ani este bombă SEXY FOTO

VIDEO Bombe pe roți, pe șoselele Romniei. Pot să ia foc n mers sau să scape de sub control

Focuri de armă la Londra. Trei persoane au fost împușcate în apropierea unei stații de metrou din nordul Londrei

Mauricio Macri: Argentina intenționează să reclame Venezuela la Curtea Penală Internațională de la Haga pentru încălcarea drepturilor omului

Cum să pleci cu trei puncte din Bănie? Ionuț Badea are răspunsul: "Am știut că vom marca după minutul 70"

Oettinger: Nu este de datoria Germaniei să ajute financiar Turcia. Aceasta nu este problema Germaniei, este problema FMI

SCENE INCREDIBILE. Alex Mitriţă a sărit să bată un fan al lui Craiovei! Reacţia genială a lui Cornel Dinu VIDEO

S-a stins una dintre cele mai frumoase voci ale lumii, a murit pe patul de spital. Ministrul Culturii a anunţat funeralii oficiale

Jucător vs. antrenor, ultimul "război" din Liga 1: "De ce cauți scuze? Nu tu ai făcut lotul, nu tu ai făcut transferurile?" Fotbalistul care a avut un mesaj de transmis

CSU Craiova - Concordia Chiajna 0-1 în etapa a 5-a din Liga 1. VEZI CLASAMENTUL

Judecătorul Bogdan Mateescu (CSM): Observ tot mai mult că informații despre verificări prealabile sau cercetări disciplinare sunt prezentate in media mai nti pe surse si apoi confirmate de către Inspecția Judiciară

Utile: Semne că ficatul tău este plin de toxine! Te ngrași și nu poți să mai slăbești; Un medicament revoluționar ce luptă mpotriva cancerului se află n etapa finală de analiză; Care sunt riscurile fumatului pasiv la care sunt expuși copiii

Horoscop zilnic MARŢI 21 AUGUST 2018. Ce rană îţi vindecă Chiron azi?

U Craiova - Concordia Chiajna 0-1. Ilfovenii produc surpriza pe "Oblemenco". Gorobsov a decis meciul cu o execuție superbă. Oltenii au jucat în 10 oameni din minutul 18

ORGIE în toaleta unui club din România. Totul a fost filmat cu un telefon mobil. VIDEO

Tupeu FANTASTIC pe MANELE. O şoferiţă începătoare dansează la volan VIDEO

Tineri care făceau sex în public, deranjaţi cu o surpriză explozivă de spectatorii la "show" VIDEO

Remember | După 25 de ani: Titan Ice, altă viață cu altă față

MANTRA ZODIEI TALE pentru săptămâna 20-26 august 2018. Mantra care îţi dă PUTERE ACUM!

Trump, îngrijorat că declarațiile sub jurământ dintr-o discuție cu Mueller ar putea fi folosite pentru acuzații de sperjur

Orban despre o alianță: E important să avem o strategie care să permită cștigarea alegerilor

Chin cu Chiajna. Craiova pierde acasă, după un supergol marcat de Gorobsov. Cronica partidei

Anunţul trist al serii: A MURIT omul care a SCHIMBAT ISTORIA. Fără el, timpul s-ar fi scurs mai greu

LIVE TEXT | U Craiova - Concordia Chiajna se joacă ACUM! Oltenii joacă în zece oameni. Pigliacelli a salvat incredibil la execuția lui Guessan

Neti Sandu, MĂRTURISIRE CUTREMURĂTOARE despre decepţia în amor care i-a schimbat VIAŢA. "Am făcut 5 ANI de terapie!"

Prezentatoare TV în sânii goi, după ce a fost trădată de rochie în direct VIDEO

Atenţie, şoferi! Lega care te trimite direct la ÎNCHISOARE! Până acum se aplica SUSPENDAREA PEDEPSEI

După 68 de ani, o mamă și-a revăzut fiul de care fusese despărțită n timpul războiului coreean

Magyar Hirlap: Oficial maghiar: Sfntul Ștefan a trasat calea pe care politica ungară trebuie să o urmeze

A murit cântăreața maliană Khaira Arby, supranumită ''privighetoarea din Timbuktu''

Avioane de luptă F-22 Raptor au ajuns la baza aeriană de la Câmpia Turzii. Fifor: Este o confirmare a colaborării între SUA și România

Orban: Excluderea lui Cataramă a avut la bază delictul de opinie; problema lui dacă depune plângere penală

CITATUL ZILEI

Brașov: Doi ngrijitori de la Grădina Zoologică sunt n stare gravă după ce au fost atacați n cușca urșilor

Schimbare de look pentru Ruby. Cum arată blondă

Marea Britanie. Punerea sub acuzare a mai multor migranți acuzați de violuri asupra unor fete minore

Secretarul General al ONU, António Guterres, așteaptă cu interes discuțiile din cadrul reuniunii anuale a liderilor mondiali privind pacea și denuclearizarea Peninsulei Coreene

Problema țnțarilor n București: Ce măsuri a luat Primăria, cți bani a plătit pentru strpirea insectelor și de ce nu s-a rezolvat problema

Iulia Vântur, în loc de Mădălina Ghenea! Cum a ajuns iubita lui Salman Khan să prezinte Cerbul de Aur

Patru medalii obţinute de elevii români la Olimpiada de Informatică din Polonia

ALARMANT! Anunţ de ULTIMĂ ORĂ al OMS! Un virus extrem de periculos face ravagii în Europa

Gigi Becali, AVERTIZAT după ultima lovitură! "Dacă e JIGNIT PUBLIC, a doua zi urmează DIVORŢUL"

Al doilea demis în Liga 1? "E nevoie de o schimbare, de obicei plătește antrenorul". Daniel Oprița și discursul unui tehnician resemnat

Peste 350 de persoane au depus plngeri n dosarul violențelor de la protestul din 10 august din Piața Victoriei

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 21 august

N-ai timp de sex? Iată 5 sfaturi simple pentru un quickie

Fotbal - Liga I: Universitatea Craiova - Concordia Chiajna 0-1

Asociaţia Evoluţie în Instituţie: Mitingul din 10 august a fost legal şi asumat de către PACT, care a notificat din timp PMB

Simona Halep, ANUNŢ DUREROS de ULTIM MOMENT. "Îmi pare rău pentru fani!"

Simona Halep nu va participa la turneul de la New Haven, la care era favorita principală

Inspecția Judiciară face verificări prealabile față de cei doi procurori care au demarat ancheta despre miting

Accident grav produs de un un şofer băut în Timiş: Doi adulţi şi patru copii au fost răniţi

Zodii care fac bani mulţi în toamnă! Horoscopul arată cine se îmbogăţeşte în septembrie

Orban despre plângerea lui Cataramă: E problema lui. Delictul de opinie e pedepsit conform statutului

Fără Simona în această săptămână. Halep a spus "pas" turneului de la New Haven: accidentarea cu care se confruntă înainte de US Open

S-a ales cu o gaură în picior de la o grenadă a Jandarmeriei, iar acum a primit o nouă LOVITURĂ. Cu ce diagnostic a ieşit din SPITAL

Un bărbat din Vâlcea a murit înecat în butoiul cu prune

Cei 54.000 Euro pentru firme: Lansarea programului Comerț 2018 se amnă cteva zile din cauza mini-vacanței bugetarilor

Povestea filipinezului care a scris istorie după numai două meciuri în Premier League: "Mi-am vândut mașina, casa și am fost la un pas să renunț"

Viorel Cataramă a fost exclus din PNL. Ludovic Orban: Problema lui dacă depune plângere penală

EXCLUSIV | Ionel Ganea, OUT de la ACS Poli Timișoara! Clubul de pe Bega e tot mai aproape de colaps

BREAKING NEWS: Poliţia a găsit arma sustrasă de la femeia jandarm în timpul protestului din 10 august

FCSB, sub ancheta UEFA! Ce sancţiuni riscă gruparea lui Gigi Becali

ONU, preocupată în legătură cu afirmațiile președintelui Donald Trump despre presă

MEN: Echipa României a obținut patru medalii la Olimpiada Internațională de Științe ale Pământului

Melania Trump denunță hărțuirea de pe internet

Măsură CONTROVERSATĂ vehiculată de autorități după accidentele incredibile petrecute pe Autostrrada Sibiu-Orăștie zilele trecute, noaptea. Iată ce doresc să monteze pe marginea drumului

Tudorel Toader, atac la procurorul general:N-aveam nevoie de aceste asigurări,toate anchetele trebuie să fie obiective

O treime dintre legumele și fructele din Europa sunt aruncate nainte de a ajunge la vnzare pentru că sunt deformate sau prea mici. Risipa este de 50 mil. tone anual

Secretul lui Teszari, "miliardarul fără chip" din Ardeal: cum să faci avere și să fii unul dintre cei mai discreți români

Imagini de INFARCT. Vica Blochina, GOALĂ pe pat FOTO

Accident în Vâlcea. Doi fraţi gemeni s-au răsturnat cu maşina VIDEO

EXCLUSIV | Ce s-a întâmplat cu Victor Angelescu, omul de afaceri anunțat drept noul patron din Giulești

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Claudiu Năsui (USR): Nerecunoașterea semnăturilor deputaților este un precedent periculos

"Sunt și alții, dar el merită atenție pentru naturalizare". Străinul pe care Anghel Iordănescu i-l propune lui Contra

​VIDEO Cetatea Deva: Peste 250.000 de turiști pe an, muzică electronică, istorie și priveliști fascinante, după investiții de 8 milioane euro din fonduri europene

Ce este vampirismul emoţional. Cum îţi dai seama că eşti "atacat"

Ministrul de Externe german, Heiko Maas: Atrocităţile incredibile ale naziştilor să fie bine păstrate în memorie

O fostă majoretă a făcut SEX cu un elev de 15 ani! Filmul XXX a ajuns pe INTERNET. VIDEO

ULTIMA ORĂ: FRF a dat cea mai importantă lovitură din mandatul lui Burleanu. A primit cetățenia română și poate îmbrăca tricoul echipei naționale

Constanța: Peste 50 de infracțiuni de trafic și deținere de droguri, constatate de polițiști pe litoral în ultimele cinci zile

Sindicaliștii din Metrou pichetează Ministerul Transporturilor, acuznd riscuri n siguranța circulației

ONG-iștii lui SOROS sunt ANGAJAȚI LA STAT pe salarii grase pe post de ideologi neomarxiști și propovăduitorii ai 'egalității de gen': Prezenta lege reglementează ocupația de expert și de tehnician "în egalitate de gen". Deci nu la pus cartofi...

Registrul Auto: Peste 1.700 dintre mașinile verificate în primele 6 luni ale anului prezentau pericol iminent de accidente, iar peste 15.000 erau neconforme

Ce pățesc parlamentarii chiulangii din alte țări

Liga I: CS Universitatea Craiova, nvinsă de Concordia Chiajna, scor 1-0; Craiovenii au jucat n inferioritate numerică ncă din minutul 18

Inspecţia Judiciară efectuează verificări prealabile cu procurorii militari care au deschis dosarul violenţelor de la protest

Un militar american a murit după prăbușirea unui elicopter în Irak

Cel puțin opt morți din cauza unui torent produs într-un canion din sudul Italiei

FCSB, anchetată de UEFA! Ce riscă vicecampioana. UPDATE: Reacția lui Becali

LIVE TEXT | U Craiova - Concordia Chiajna se joacă ACUM! Oltenii joacă în zece oameni încă din minutul 18

LIVE TEXT | U Craiova - Concordia Chiajna se joacă ACUM! Oltenii puteau deschide scorul în zece oameni

VIDEO Cteva zeci de oameni protestează n Piața Victoriei: Nu vrem să fim o nație de hoți

VIDEO Reverența amplă a șefei diplomației austriece n fața lui Vladimir Putin strnește ample polemici

Inspecția Judiciară efectuează verificări prealabile cu procurorii militari care au deschis dosarul violențelor de la protest

Val de cutremure în România: şase seisme în două zile în zona Vrancea

Orban despre o alianță electorală: E important să avem o strategie care să permită câștigarea alegerilor

Tenis: Simona Halep s-a retras din turneul de la New Haven (WTA)

ZILE LIBERE 2018: Bugetarii vor avea o minivacanţă de nouă zile la sfârşitul lunii august. S-a decis în ultima şedinţă de Guvern

Componența Ligii a patra pentru sezonul următor. Cu cine își va măsura forțele CSA Steaua

Brazilia: Cel puțin 14 morți la Rio în operațiuni ale poliției și armatei

Tensiuni fără precedent la graniţele Moldovei. Trupele ruse au forţat Nistrul!

Lotul olimpic al Romniei a obținut patru medalii la Olimpiada Internațională de Științe ale Pămntului 2018


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9

Nr. de articole la aceasta sectiune: 967, afisate in 9 pagini.01:40
ieri 19:16 ȘTIRILE MEDIAFAX
ieri 02:46 CITATUL ZILEI